За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проект „Посланици на доброто“

Проектът е с продължителност 18 месеца и стартира през м.май 2016 г.

Tagline_English&Bulgarian_RGB.eps  KarinDom_logo_BG-20-years

Цел:

В последните години темата за филантропията и доброволчеството набира своята популярност и приложение в голяма част от развитите страни по света. Тя се превръща в съществен глобален социален елемент, който заема все по-значително място сред гражданското общество. В България тенденцията към развитие на филантропска и доброволческа култура е по-слабо изразена. Факт е, че темата за разработването на подобни политики има своя отзвук, но все още се усеща нуждата от по-значителното й позициониране в обществото.

Основната цел на проекта е чрез реализиране на разнообразни дейности да се развиват филантропията и доброволчеството за повишаване на толерантността и социалната отговорност на гражданското общество.

Дейности:

  • Чрез организиране на събития да се стимулира доброволчеството сред ученици, тяхната активност и ангажираност към социални каузи; да се повиши взаимодействието между гражданска организация и общество. През 2016г. Карин дом ще отпразнува своя 20-годишен юбилей чрез фестивал „Посланици на доброто“. Идеята е това събитие да провокира креативността сред ученици и те да инициират дейности, които да привлекат общественото внимание към необходимостта от повече толерантност. На младежите ще се предложи обучение и ще се насърчат да реализират свои доброволчески и дарителски акции във връзка и по време на Фестивала.
  • Чрез обособяването на „музей на благотворителността“ да се популяризират модели на поведение, личности и организации, които са допринесли за промяна в обществото и за повишаване качеството на живот на деца и техните семейства. Историята на Карин дом и на Станчовия род съдържат в себе си много примери за филантропия, доброволчество и благородство. Музеят, посветен на тях, ще има ролята, както да съхрани историята, така и да образова и забавлява чрез подходящи интерактивни дейности. Обособяването на музей в сградата на Карин дом и градината ще привлича деца и възрастни, като същевременно ще възпитава и развива филантропска култура.
  • Разширяване на къта за кърмене и обособяване на кът за отдих и медитация в градината на Карин дом, които ще бъдат достъпни за всички граждани и гости на гр.Варна.

Очаквани резултати:

  • Проектът ще допринесе за развитието на успешна нагласа сред хората да развиват своята филантропска култура, да бъдат доброволци, да даряват и помагат, което е ключът към социално отговорното общество.
  • Създава условия за промяна на нагласите сред бизнес средите и обществото като цяло относно значението на социално отговорното общество. Инвестицията в промени, подобряващи благосъстоянието на хората и по-специално децата в неравностойно положение е в пряка зависимост с развитието на успешна икономика у нас;
  • Насърчава социалната отговорност на обществото чрез развитие на филантропия и доброволчество;
  • Повишава имиджа на България като социално отговорна страна, популяризирайки каузи и инициативи и въвличайки в хората в света на филантропията, доброволчеството и дарителството.

Видео:

Посланици на доброто – учениците от IV Езикова гимназия Фредерик Жолио-Кюри – град Варна

Представяне на проекта

Период на изпълнение

май 2016 г. – декември 2017 г.

Финансира се от

Фондация „Америка за България“

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: 052/302 517

Новини