За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подкрепи Програма Ранна интервенция
Карин дом става на 20 години
Подари материали за терапия