За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Лицензи

Фондация Карин дом – неправителствена организация (НПО), регистрирана с решение № 2560 от 07.07.1994 година на Варненски окръжен съд.

  • Карин дом притежава лиценз № 1150 от 08.03. 2017 г / валиден до 08.03. 2020г., издаден от Държавната агенция за закрила на детето – България за предоставяне на услуги като “Център за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални нужди и техните семейства”.
  • Карин дом притежава лиценз № 1151 от 08.03. 2017 г / валиден до 08.03. 2020г., издаден от Държавната агенция за закрила на детето – България за предоставяне на услуги като “Център “Ранна интервенция за прекратяване изоставянето на деца с увреждания”.
  • Карин дом е регистрирана в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане – Удостоверение за регистрация №00580-0002 от 16.03.2017 г/ валидно до 08.03.2020г., за предоставяне на социални услуги като “Център за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални нужди и техните семейства”
  • Карин дом е регистрирана в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане – Удостоверение за регистрация №00580-0003 от 16.03.2017 г/ валидно до 08.03.2020г., за предоставяне на социални услуги като  “Център “Ранна интервенция за прекратяване изоставянето на деца с увреждания”.
  • Карин дом притежава лиценз за Център за професионално обучение № 200912790 от 11.09.2009г.
  • През 2016 въведохме система за управление на качеството съгласно ISO 9001 : 2015 в областта на повишаване квалификацията на педагогически специалисти и консултиране по диагностика, терапия, превенция и супервизия в областта на логопедията, психологията, детското развитие и кинезетерапията. Сертификат >