За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Лицензи

Фондация Карин дом – неправителствена организация (НПО), регистрирана с решение № 2560 от 07.07.1994 година на Варненски окръжен съд.

Карин дом притежава лиценз за предоставяне на следните социални услуги:

  1. Лиценз №Л-3129-230 за предоставяне на социалната услуга „Общностна работа“, целева група: „Деца с увреждания, деца в риск от забавяне в развитието, техните семейства и близки“.
  2. Лиценз №Л-3129-231 за предоставяне на социалната услуга „Информиране и консултиране“, целева група: „Деца с увреждания, деца в риск от забавяне в развитието, техните семейства и близки“.
  3. Лиценз №Л-3129-232 за предоставяне на социалната услуга „Терапия и рехабилитация“, целева група: „Деца с увреждания, деца в риск от забавяне в развитието, техните семейства и близки“.
  4. Лиценз №Л-3129-233 за предоставяне на социалната услуга „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, целева група: „Лица с трайни увреждания, техните семейства и близки“.
  5. Лиценз №Л-3129-234 за предоставяне на социалната услуга „Обучение за придобиване на умения“, целева група: „Деца с увреждания, деца в риск от забавяне в развитието, техните семейства и близки“.
  6. Лиценз №Л-3129-235 за предоставяне на социалната услуга „Застъпничество и посредничество“, целева група: „Деца с увреждания, деца в риск от забавяне в развитието, техните семейства и близки“.
  • През 2016 въведохме система за управление на качеството съгласно ISO 9001 : 2015 в областта на повишаване квалификацията на педагогически специалисти и консултиране по диагностика, терапия, превенция и супервизия в областта на логопедията, психологията, детското развитие и кинезетерапията. Сертификат >