» Кои сме ние
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кои сме ние

Водещи обучители – практици, с опит в терапевтичната и консултативна работа с деца със специални нужди и техните семейства.

През 2016 въведохме система за управление на качеството съгласно ISO 9001 : 2015 в областта на повишаване квалификацията на педагогически специалисти и консултиране по диагностика, терапия, превенция и супервизия в областта на логопедията, психологията, детското развитие и кинезетерапията. Сертификат >

Как работим?

Ние въвеждаме  и изпoлзваме  иновативни методи за работа с деца със специални нужди, които подобряват качеството на живот на децата и техните семейства.

Инвестираме в човешкия ресурс и повишаваме капацитета нашия обучителен екип чрез вътрешни квалификации, обучения от чуждестранни организации

За кого?

ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

 • Специални педагози, логопеди, психолози
 • Рехабилитатори, кинезитерапевти, ерготерапевти
 • Социални асистенти, социални работници
 • Учители от общообразователните детски градини и училища
 • Медицински специалисти
 • Студенти
 • Родители

ЕКИПИ НА ОРГАНИЗАЦИИ

 • Ръководители и екипи на: дневни центрове, помощни училища, детски градини, ресурсни центрове
 • Експерти и ръководители на държавно и общинско ниво
 • Служители на държавна администрация
 • Служители на общинска администрация

Мисия

Нашата мисия е все повече деца със специални нужди и техните семейства да получават достъпни и качествени услуги,  чрез обученията които предоставяме.

Ние променяме нагласите към децата със специални нужди  и обучаваме професионалистите, които работят с тях, на доказано добрите практики, които дават резултат.