За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кои сме ние

Водещи обучители – практици, с опит в терапевтичната и консултативна работа с деца със специални нужди и техните семейства. От 2016г въведохме система за управление на качеството съгласно ISO 9001 : 2015.

Карин дом прилага система за управление в областта на: Повишаване квалификацията на педагогически специалисти и консултиране по диагностика, терапия, превенция и супервизия в областта на детското развитие, специалната педагогика, Монтесори педагогиката, логопедията, психологията, кинезитерапията и ерготерапията. Сертификат

Как работим?

Ние въвеждаме  и изпoлзваме  иновативни методи за работа с деца със специални нужди, които подобряват качеството на живот на децата и техните семейства.

Инвестираме в човешкия ресурс и повишаваме капацитета нашия обучителен екип чрез вътрешни квалификации, обучения от чуждестранни организации

За кого?

ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

 • Специални педагози, логопеди, психолози
 • Рехабилитатори, кинезитерапевти, ерготерапевти
 • Социални асистенти, социални работници
 • Учители от общообразователните детски градини и училища
 • Медицински специалисти
 • Студенти
 • Родители

ЕКИПИ НА ОРГАНИЗАЦИИ

 • Ръководители и екипи на социални услуги в общността (КСУДС, ДЦДУ, ЦСРИ, Общностни центрове, ЦОП, ЦНСТ и др.)
 • Образователни структури, като детски градини, училища, ЦСОП, РЦПППО и др.
 • Здравни структури – детски ясли, ДМСГД и др.
 • Неправителствени организации, частни организации

Мисия

Нашата мисия е все повече деца със специални нужди и техните семейства да получават достъпни и качествени услуги,  чрез обученията които предоставяме.

Ние променяме нагласите към децата със специални нужди  и обучаваме професионалистите, които работят с тях, на доказано добрите практики, които дават резултат.

За контакти:

Магдалена Цонева – Мениджър обучителна и изследователска дейност

Телефон: 0878 302 517

Имейл: mtsoneva@karindom.org