За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проекти

Благодарение на проектните дейности, Карин дом разработва и пилотира нови услуги, които да отговорят на нуждите на деца и семейства. Това е също възможност организацията да обменя опит с български и чужди специалисти, да повишава квалификацията на екипа и да работи за промяна на нагласите в обществото към повече толерантност и зачитане правата на децата със специални нужди.

Карин дом има успешно реализирани проекти по Програма ФАР, Програми на Европейския съюз, грантови програми на държавни, обществени и частни организации.