За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кои сме ние

Карин дом е организацията с нестопанска цел, основана през 1996г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов.

21 години след своето създаване Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници.

Основните ни дейности се реализират чрез: Център за предоставяне на услуги за деца със специални нужди и техните семейства ( за деца от 3 до 8г.), Център Ранна интервенция (за деца от 0 до 3г.) и чрез Обучителен и ресурсен център (квалифицирани обучения на организации и специалисти). Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста.

Визия

Подобряване качеството на живот и предлагане на еднакви възможности за хората с увреждания в България.

Мисия

Подпомагане социалната интеграция на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото съзнание.

Цели

  • Предоставяне качествени услуги на деца със специални нужди и на техните семейства за предотвратяване изоставянето на деца в институции и за успешна социална интеграция на децата и семействата като цяло.
  • Разпространяване добрата практика чрез обучения и консултации на родители и специалисти, работещи с деца със специални нужди от цялата страна, придържайки се към международните стандарти.
  • Работа за застъпничество и промяна на политиките за деца на местно, регионално и държавно ниво.
  • Насърчаване на доброволчеството и социалната ангажираност на младите хора в страната.

Управление

Карин дом се управлява от Управителен съвет с Почетен член г-н Иван Станчов.

Финансиране

Карин дом се финансира основно от дарения, реализиране на проекти, програми по Държавно-делегирана дейност и Общинско-делегирана дейност.

Годишни отчети

pdf-icon Годишен бюлетин 2017 г.  (1.8 MB)

pdf-icon Годишен отчет за дейността 2016 г. (1.0 MB)

pdf-icon Годишен финансов отчет 2016 г. (6.7 MB)

pdf-icon Годишен бюлетин 2016 г.  (1.3 MB)

pdf-icon Годишен отчет за дейността 2015 г. (0.5 MB)

pdf-icon Финансов одит 2015 г. (3.3 MB)

pdf-icon Годишен бюлетин 2015 г.  (1.4 MB)

pdf-icon Годишен отчет за дейността 2014 г. (0.5 MB)

pdf-icon Годишен финансов отчет 2014 г. (1.9 MB)

pdf-icon Годишен бюлетин 2014 г.  (1.1 MB)

pdf-icon Годишен отчет за дейността 2013 г. (0.6 MB)

pdf-icon Годишен финансов отчет 2013 г. (0.6 MB)

pdf-iconГодишен бюлетин 2013 г.  (2.2 MB)

pdf-icon Годишен отчет за дейността 2012 г. (0.4 MB)

pdf-icon Годишен финансов отчет 2012 г. (0.3 MB)

pdf-iconГодишен бюлетин 2012 г.  (1.2 MB)