Терапевтичен и РИ Екипи Архиви • KarinDom
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Елена Горчева

Психолог, Мениджър на терапевтичния екип, предлагащ индивидуална терапия
Елена Горчева е част от екипа на Карин дом от 2002 г. От 2013 година е мениджър на терапевтичния екип, предлагащ индивидуална терапия. Повече за Ели...

Анета Морфова

Логопед
Анета е част от терапевтичния екип на Карин дом от 2013 г. Екипният подход при индивидуалната работа с децата и резултатите я вдъхновяват и мотивират. Повече за Ани...

Ваня Йорданова

Логопед

Ваня се присъединява към екипа на Карин дом през 2009 г.

Повече за Ваня...

Детелина Георгиева

Рехабилитатор

Детелина е в екипа на Карин дом от юли 2009. Завършила е Медицински колеж-Варна със специалност "Рехабилитатор"

Повече за Диди...

Теодора Димитрова

Кинезитерапевт

Теодора е част от екипа на Карин дом от 2008 година, като участва в създаването на група за игра „Мама и бебе играят заедно“.

Повече за Теди...

София Трендафилова

Логопед, Специален педагог

София се присъединява към екипа на Карин дом през месец март 2011 година. Обича да открива начина на комуникация с всяко дете.

Повече за Софи...

Евгения Ангелова

Психолог

Евгения Ангелова е психолог. Присъединява се към екипа на ЦСРИ Карин дом през 2016 г. Води група за семейно-медиирана интервенция.

Повече за Жени...

Цветослава Кисьова

Логопед

Цветослава се присъединява към екипа на Карин дом през 2017 г. Обича предизвикателствата свързани с професията си и търси възможности за развитие чрез тях.

Повече за Цвети...

Пламена Буроджиева

Логопед

Пламена от скоро се присъедини към екипа на Карин дом. Смята, че речта и комуникацията имат определящо значение за цялостното развитие на детето като личност.

Бистра Бончева

Директор „Услуги за деца и семейства“
Бистра работи в Карин дом от 2010 година. Повече за Бистра...

Вероника Вълчева

Социален работник, Консултант по ранно детско развитие, Мениджър на екип Ранна интервенция
Вероника се присъединява се към екипа на Центъра през 2010 г., като от 2012 г. заема настоящата позиция. Тя е основната връзка между семейството и консултантите – първа влиза в контакт с родителите, проучва индивидуалните потребности на децата и близките им. Повече за Вери...

Илияна Димитрова

Сътрудник социални дейности

Илиана се присъединява към екипа на Монтесори къща през 2015 г. след обучение в ЦПО Карин дом. В края на 2016 г. заема длъжността Сътрудник социални дейности.

Повече за Илиана...

Меглена Паламудова

Сътрудник социални дейности

Меглена работи в Карин дом от 2004 година като секретар в приемна, а от октомври 2016 г. заема длъжността Сътрудник социални дейности.

Повече за Меги...

Светлана Ангелова

Логопед, Специален педагог в Център „Ранна интервенция“, Методист на екип "Ранна интервенция"
Светла Ангелова е консултант по ранно детско развитие към Програма Ранна интервенция на Карин дом. Повече за Светла...

Владислава Дончева

Рехабилитатор, Ерготерапевт, Консултант ранно детско развитие в Център „Ранна интервенция“
Влади се присъединява към екипа на Център Карин дом през 2009г. През 2011г. след обучение по ранна интервенция, проведено в Карин дом, става част от екипа на стартиращата услуга „Ранна интервенция“. Повече за Влади...

Светла Лазарова

Логопед, специален педагог, консултант в  Център „Ранна интервенция“
Светла работи от 2014 година към Фондация "Карин дом", като логопед-консултант в Услугата "Ранна интервенция". Повече за Светла...

Петя Георгиева

Рехабилитатор, Консултант по кърмене, Консултант ранно детско развитие в Център „Ранна интервенция“
Петя започва работа през 2007г. като част от терапевтичния екип на Карин дом. Професионалните ѝ интереси са свързани Бобат терапия, проследява и подкрепя деца в риск от изоставане в двигателното и общото развитие. Обхваща възрастта от 0 до 7 г. Повече за Петя...

Виргиния Василева

Психолог, обучител
Вержи се присъединява към екипа на Център „Карин дом“ през 2012г. Две години работи като водещ груповата терапия на децата в Монтесори среда. Повече за Вержи...