За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Виргиния Василева

Психолог, обучител

Вержи се присъединява към екипа на Център „Карин дом“ през 2012г. Две години работи като водещ груповата терапия на децата в Монтесори среда. От 2013г. води групи за игра за бебета и деца до три години. През 2014г. Виргиния участва в обмяна на опит в „Spring Common Academy, Хънтингдън, Великобритания. Там тя се запознава с водещи международни практики в работата с деца с аутизъм и хиперактивност. През есента на същата година сформира група за деца с нарушения от аутистичния спектър по модела „Малки +“- семейно- медииран терапевтичен подход, в който водеща е ролята на родителите и значимите за детето възрастни. Работата й е супервизирана от специалисти от Орегон, САЩ. Като психолог в Карин дом, Вержи провежда групова и индивидуална терапия с деца с различни затруднения като прилага семейно- ориентиран и семейно медииран подход. Вярва, че успешна е тази терапия, която обединява целият микросвят на детето- семейство, детска градина, терапевти. Виргиния е сертифициран ABA и PECS терапевт. През 2017г. придобива европейски сертификат по психотерапия. Чувства се добре в ролята на обучител, защото обича да анализира и предава опита си, срещите със специалисти от страната и чужбина я вдъхновяват за нови професионални предизвикателства.

Образование

 • Магистър по „Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)“ - СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
 • Бакалавър по „Психология и преподавател по психология, философия, логика и етика“ - СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Сертификати

 • Европейски сертификат по позитивна/ транскултурална психотерапия - Висбаден, Германия
 • “Functional ABA: Pyramid Approach to Education Basic Training”
 • “Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training”- Scopje, Macedonia
 • Проведена мобилност в специално училище Spring Common Academy- Великобритания
 • „Parent- Mediated Intervention”
 • „Стимулационни методи- АВУ терапевти“- Българска асоциация по биофийдбек
 • Сертифицирано обучение в тест „Диагностика и превенция на езика 3-4“
 • „Ремелка- методика за обучение по смятане на деца с обучителни затруднения“
 • „Оценка на децата с множество увреждания относно образователното им развитие. Използване на системата TACPAC. Музикално взаимодействие. Използване на Rebaund Therapy. Комуникация и активни физически упражнения. Осъзнаване на тялото. Сензорни арт занимания. Общуване чрез използване на комуникатори.“
 • „Монтесори“
 • „TEACCH”

Квалификации

 • Следдипломна квалификация по Специална/Ресурсна педагогика

Публикации

 • „Терапевтични стратегии при работата с деца с разстройства от аутистичния спектър“, Сборник доклади от Втората мултифасетна конференция върху детското развитие, 3-4.04.2015г., Пловдив
 • „Наръчник в помощ на учителите от масови детски градини“ – издаден по проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“, Варна 2015год. /в съавторство/
 • „Терапевтични стратегии при работата с деца с нарушения от аутистичен спектър“ в „Скрининг на аутизма в ранно детство (до 3-годишна възраст)”, CD, издаден от НЦОЗА за обучение на педиатри и ОПЛ (в съавторство).