За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Анета Морфова

Логопед

Анета е част от терапевтичния екип на Карин дом от 2013 г. Екипният подход при индивидуалната работа с децата и резултатите я вдъхновяват и мотивират да продължава да се обучава и развива в областите сензорната интеграция, алтернативни системи за комуникация и техники при хранене. Ани споделя: "Съвместно с родителите изживявам първото повдигане на ръка в отговор, всяка нова думичка, усмивката на детското лице, когато е разбрано. Чуствам се късметлийка и съм удовлетворена, защото работя това, което съм учила и обичам."

Образование

  • Магистър Начална и предучилищна педагогика, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
  • Магистър Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • Бакалавър Специална педагогика – Логопедия, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
 

Сертификати

  • Pyramid educational consultants, Functional ABA: Pyramid Approach to Education Basic Training, Skopje, Macedonia
  • Picture Exchange Communication System (PECS) level 1 Training Skopje, Macedonia
  • Обучение по „Сензорна интеграция и представяне на Global Training Method“
  • “Методът Бобат за терапия на деца с ЦП” – въвеждащ курс