За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ваня Йорданова

Логопед

Ваня се присъединява към екипа на Карин дом през 2009 г. През опита си на специалист, работещ с деца със специални нужди, Ваня споделя идеята за ключовата роля на „партньорствотото“ между терапевти и родители. По време на работата си в Карин дом, Ваня преминава обучения и супервизии с цел повишаване и подобряване на професионалните си умения и качества.

Образование

  • Бакалавър логопед-специален педагог и психолог

Курсове и сертификати

  • Удостоверение за професионална квалификация за завършен курс на тема „Иднивидуално, семейно и групово консултиране“
  • Сертифицирана с право на преподаване и обучение на деца по система PECS – алтернативен метод на комуникация, чрез размяна на картинки