За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Услуга Терапия в центъра

Услугата е насочена към деца със специални нужди и техните семейства. В нашия терапевтичен център детето ще бъде включено в подходяща за него терапия и обучение. Родителите също участват в този процес чрез обучения, консултации, ресурси и подкрепа от нашите специалисти.

Екипът ни от специалисти се състои от кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници и педиатри. Работим с деца с физически, умствени и множествени увреждания, с нарушения от аутистичния спектър, с поведенчески проблеми, с обучителни трудности.

Дейностите на Центъра включват:

 • психолого-педагогическа работа;
 • езикова и речева терапия, използване на методи за комуникация, като напр. PECS, комуникатори, жестове;
 • терапевтично-рехабилитационна работа с деца с церебрална парализа,  множествени увреждания и други неврологични състояния;
 • терапия за деца с нарушения от аутистичния спектър в структурирана и визуализирана среда;
 • педагогическа работа по система Монтесори;
 • програма за изграждане на ежедневни умения;
 • терапия на трамплин;
 • плувна терапия;
 • групи за  тонус гимнастика;
 • индивидуални и групови сесии в мултисензорни среди;
 • игрова терапия;
 • арт и музикотерапия;
 • подготовка за интегрирано/включващо обучение и консултации в детски и учебни заведения;
 • интензивна терапия с изготвяне на домашна програма за деца от страната;
 • индивидуални консултации на родителите с психолог/психотерапевт;
 • социални консултации за семействата;
 • родителски групи за взаимопомощ и подкрепа;
 • тематични информационни срещи с родители.