За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Вероника Вълчева

Социален работник, консултант в Център „Ранна интервенция“

Вероника се присъединява към екипа на Карин дом през 2010г. Вери е връзката между семейството и консултантите – тя първа влиза в контакт с родителите, изслушва техните притеснения, консултира семействата, включени в Център „Ранна интервенция“, проучва индивидуалните потребности на децата и близките им. Като специалист, които обича социалната работа, Вероника поддържа контакти с партньорски организации и институции като – Община Варна, ОЗД, Звено “майка и бебе”, Родилни домове, медицински специалисти, детски заведения, ЦСРИ за деца, БЧК и други. Съдейства при решаване на социално-правни, социално-икономически и други проблеми на семействата. Участва в работни срещи с представители на държавни и местни институции, с цел промяна на политиките за деца и семейства. Не на последно място, като любител на природата, Вероника се включва в еко клуба на Карин дом. Тя и нейните съмишленици активно работят в посока изграждане на любов към природата у най-малките, повишаване на информираността и на гражданското съзнание – участват в проекти, инициират кампании.

Образование

  • Бакалавър, специалност Психология, към ВСУ „Черноризец Храбър“
  • Магистър, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, към ШУ "Епископ Константин Преславски"

Квалификации

  • Семейно-ориентиран подход в ранната интервенция – Елизабет Кокс и Джудит Олдфийлд, консултанти, Канада
  • Норма и патология в психичното развитие при деца до шест годишна възраст – Проф. д-р Иванка Бончева, клиничен психолог, психотерапевт
  • Как да работим с родителите – мотивиране на семейството за психологична работа със специалисти – Проф. д-р Иванка Бончева, клиничен психолог, психотерапевт
  • Управление и качествено предоставяне на социални услуги и механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските власти и неправителствените организации при предоставянето на социални услуги – Нели Людмилова Петрова, Председател на УС на ИСДП и Елена Кирилова Манасиева, Ръководител на ЦПО към ИСДП
  • Подходи за работа с деца с агресивно поведение - Проф. д-р Иванка Бончева, клиничен психолог, психотерапевт, Светлана Коева, Директор на дирекция Превенции
  • Семейно-медиирани интервенции – Кати Хислоп, специалист по аутизъм и специално образование в ранното детство, Орегон, САЩ