За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Платени услуги

През всички години от своето създаване през 1996г., Карин дом е разчитал изключително много на своите дарители, приятели, доброволци и на своя отдаден екип. За специалистите в Карин дом работата тук е кауза и мисия да помагаш на най-уязвимите – децата със специални нужди и техните семейства в трудните моменти.

Но икономическите закони са безмилостни към всички организации – дори и към тези, които са създадени в помощ на обществото. Едва 37% от финансирането на организацията за 2022г. е субсидирано от държавата и общината. Целият останал бюджет се осигурява благодарение на непрекъснато участие в проекти и от дарители, както и в малък процент – от стопанска дейност (организиране на обучения на специалисти в областта, услуги за майки и деца и др.), организиране на благотворителни кампании (Коледна, Мартеничкова и др.) и социално предприемачество.

За съществуването на Карин дом много голям принос имат даренията и кампаниите – почти 20%, както и проектната дейност – с почти 60% от бюджета на организацията, които екипът на Карин дом развива изключително успешно.

В последните години екипът ни успя да се справи успешно с предизвикателствата и да разшири мрежата от партньори и дарители, както и проектите, по които работи, което ни позволи да предлагаме услугите си безплатно на над 90% от семействата, с които работим.

Терапия и консултации в Карин дом – Платени услуги

Плащания към Фондация “ Карин дом“ могат да бъдат направени:

По банков път: Банка ДСК АД, BIC: STSABGSF, IBAN: BG29STSA93001506068419

В основание за плащането: Терапия на дете…. (три имена на детето)

На място в Карин дом

Благодарим Ви!