За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Бистра Бончева

Директор „Услуги за деца и семейства“

Бистра работи в Карин дом от 1.09.2010г. Започва на позиция пом. възпитател в терапевтична група в Монтесори среда, след 1 година преминава на позиция сътрудник соц. дейности и от 2013г. е социален работник и мениджър „Социални и административни дейности“. В периода 2012-2016г. провежда арт занимания с терапевтична цел с деца със специални потребности. Включва се в обучителния екип на Карин дом като обучител. От 2018 поема длъжността административен директор на Карин дом. Интереси:

 • Налагане на семейно-ориентирани практики в социалната работа с децата и техните близки и роднини.
 • Провеждане на застъпничество за промяна на обществените нагласи към децата със специални потребности и активно участие в създаването и промяната на общински и държавни политики, свързани с повишаване качеството на живот на децата.
 • Използване на креативни терапии в работата с деца и възрастни.

Образование:
 • Художествена гимназия
 • Бакалавър по икономика
 • Магистър по Социална педагогика, специалност "Управление и организация на социално-педагогическите дейности"
Курсове и квалификации:
 • „Позитивна психотерапия“ - базисно ниво към Дружество по позитивна психотерапия в България
 • „Въведение в коучинга и използването на коучинг модели за по-ефективен семейно-ориентиран подход при работа с родители на деца с увреждания“ - Акредитиран Старши Коуч Катрин Прентис от Ноубъл Манхатан България
 • „Аутизъм: трудности в социалното включване“ - обучител д-р Яник Вогиндрукас от Гърция
 • „Как да работим с родителите - мотивиране на семейството за психологична работа със специалисти“ – обучител д-р Иванка Бончева (клиничен психолог/психотерапевт) от “POSITUM-психологична практика“.
 • „Подходи за работа с деца с агресивно поведение“ - обучител д-р Иван Бончева (клиничен психолог/психотерапевт) от “POSITUM-психологична практика“.
 • „Норма и патология в психичното развитие при деца до шестгодишна възраст“ - обучител д-р Иванка Бончева (клиничен психолог/психотерапевт) от “POSITUM-психологична практика“.
 • „“Представяне на теория и практика на Сензорно-Интегративната Терапия. Global training Metod” в МБАЛ „Токуда болница“.
 • Обучения по: „Оценка на деца с множество увреждания относно образователното им развитие. Използване на системата TACPAC.Музикално взаимодействие. Комуникация на деца с множество увреждания. Използване на Rebaund therapy. Комуникация и активни физически упражнения. Осъзнаване на тялото. Сензорни арт занимания. Общуване чрез използване на комуникатори" с обучители от Spring Common Academy-Великобритания.
 • „Сензитивиране по проблемите на домашното насилие“, “Застъпничество за интересите и правата на жертвите на домашно насилие“ и „Мониторинг на системата от мерки за защита и подкрепа на жертвите на домашно насилие“ – обучител Анна Николова от Фондация „SOS-семейства в риск“.
 • „Методи за професионална работа с деца, чиито родители са в раздяла или развод“ – обучител Мolis Мoden, I модул проведен в Италия, обучител Dumitru Chirlesan II модул проведен в Румъния
 • „Мениджмънт на социалното предприятие“ – обучител Адриан Робинсон от „Бизнес Агенция“
 • „Ключови мениджърски умения“ - обучител Ангелина Иванова от Heat Development Solutions
 • „Управление и качествено предоставяне на социални услуги и механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските власти и неправителствените организации при предоставянето на социални услуги“-обучител Нели Людмилова Петрова-Димитрова от Сдружение „Институт по социални дейности и практики“
 • „Телесно-движенческа терапия и Арт-визуална терапия“ от Източно – Европейска Асоциация по Арт-Терапия и Държавен Институт по Педагогика и Психология-Москва
 • Арт терапия за деца с обучител Catrin Jonsson-MFA, MA.ATR-BC
 • „Изкуството като терапия-експресивни техники и похвати“-УНИВЕРСИТЕТ „Проф. д-р А. Златаров“ - гр.Бургас, Факултет обществени науки, катедра „Педагогика и Психология“