За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Елена Горчева

Психолог, Мениджър на терапевтичния екип, предлагащ индивидуална терапия

Елена Горчева е част от екипа на Карин дом от 2002 г. От 2013 година е мениджър на терапевтичния екип, предлагащ индивидуална терапия. Професионалните й интереси са свързани с работа с деца с различни нарушения в развитието и техните семейства. Особен интерес представляват нарушения от аутистичния спектър и хиперкинетичните разстройства. Интересува се от прилагането на семейно-ориентирания подход. Участвала е в множество допълнителни обучения и квалификации, семинари и практически занятия с лектори от Великобритания, САЩ, Канада, Гърция и България в областта на терапия на деца със специални образователни потребности и работа с родители.

Образование

 • Магистър по „Клинична и консултативна психология“ - СУ „Св. Климент Охридски“ - гр. София

Сертификати

 • Семейно-медиирана интервенция, Кати Хислоп, Консултант по аутизъм и ранно детско развитие, САЩ
 • Pyramid educational consultants, Functional ABA: Pyramid Approach to Education Basic Training, Skopje, Macedonia
 • Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training, Skopje, Macedonia
 • Практическо обучение – обмяна на опит „Ефективни модели за обучители в областта на професионалното обучение в работата им с деца със специални нужди и аутизъм “, Спринг Комън Скуул, Великобритания
 • Обучителен семинар на тема: „Как да работим с родителите – мотивиране на семейството за психологична работа със специалисти“ – Психосоциална практика „Позитум“
 • Тренинг семинар на тема: „Подходи за работа с деца с агресивно поведение“ - Дружество по позитивна психотерапия в България
 • Обучителен семинар на тема: „Норма и патология в психичното развитие при деца до шестгодишна възраст“ – Дружество по позитивна психотерапия в България
 • Сертифицирано обучение в тест Бейли III по проект на WWO – Фондация за деца в риск по света
 • Семинар по въпросите на аутизма с водещ д-р Майкъл Пауърс, организиран от Асоциация Аутизъм

Квалификации

 • Базисно обучение по Позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия в България