За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

София Трендафилова

Логопед, Специален педагог

София Трендафилова се присъединява към екипа на Карин дом през месец март 2011 година. Обича да открива начина на комуникация с всяко дете и да придава смисъл на взаимното общуване с него, под формата на игра. Предизвикателство за нея е работата с деца с церебрална парализа и деца с нарушения от аутистичния спектър. Професионалните интереси на София са свързани с деца, имащи интензивни и комплексни нужди от подкрепа (деца с множество увреждания).

Образование

  • Магистър, Специалност Специална педагогика; Магистърска програма „Диагностика и корекция на комуникативни нарушения“;
  • Професионална квалификация Логопед. Учител на деца с езиково–говорни нарушения, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“

Сертификати

  • Методът „Бобат за терапия на деца с ЦП” – въвеждащ курс
  • Библиотека на играчките; Музика в действие; Разкажи приказка
  • Комуникация с деца с множество увреждания; Музикално взаимодействие; Сензорни арт занимания; Общуване чрез използване на комуникатори.