За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Светлана Ангелова

Логопед, Специален педагог в Център „Ранна интервенция“, Методист и Мениджър на екип "Ранна интервенция"

Светлана Ангелова има дългогодишен опит, като медицинска сестра, консултант по ранно детско развитие и работа с деца с обучителни трудности. Присъединява се към екипа на Карин дом през 2007 г. като специален педагог и логопед.  От 2011 г. е част от мобилния екип на програма "Ранна интервенция", където използва своя опит и компетенции при домашните визити, изготвяне на индивидуални планове за услуги на семейството, оценка на детското развитие и др. Участвала в обмяна на опит в Кънектикът, САЩ, организирана от програмата за услуги в ранното детство на щата. Там тя се запознава с практиката на домашните посещения, посещава допълващи услуги за малки деца и семейства и наблюдава работата на колегите си. Преминала е през множество допълнителни квалификации, които допълват компетенциите й , като логопед и специалист по ранно детско развитие.

Образование

  • Магистър „Диагностика и корекция на комуникативни нарушения“ – Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
  • Медицинска сестра – общ профил – „Институт за подготовка на здравни кадри“, Шумен

Допълнителни квалификации

  • Жестомимичен преводач категория "В" – Съюз на глухите в България, Шумен