За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Услуга Ранна интервенция

Карин дом е инициатор и двигател за развитие на услугата „Ранна интервенция”, която досега е дала шанс на стотици семейства.

Услугата е насочена към бебета и малки деца от 0 до 3 години, които:

 • са в риск от изоставане в развитието си, вкл. недоносени или с ниско тегло при раждане
 • изостават в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална
 • са с диагностицирано състояние

Нашите консултанти ще ви посетят у дома и ще ви помогнат да разберете повече за потребностите на вашето дете и как да насърчавате неговото развитие. Заедно ще планирате дейностите, които най-добре отговарят на нуждите на детето и на семейството ви.

Програма „Ранна интервенция“ на Карин дом включва домашни посещения, както и посещения още на ниво родилен дом. В екипа на програмата участват рехабилитатор, логопеди, специални педагози, психолог, педиатър, социален работник и консултанти по кърмене.

Програма „Ранна интервенция“ получи висока оценка и е включена в издание на Уницеф за добри практики, които да подпомогнат децата под 3 години да растат в сигурна и подкрепяща семейна среда. Основният използван подход е семейно-ориентираният, който е иновативен за България. Фокусът на работа на специалистите от Карин дом е не само детето, но и цялото семейство. Родителите споделят, че в резултат на тази услуга добиват повече увереност, мотивация и спокойствие, защото разбират как да подпомогнат развитието на детето си в домашна среда. Това е пряко свързано с подобряване на качеството на живот на децата със специални нужди и е сред основните цели на програмата.

Карин дом стартира услугата през 2010г. като до края на октомври 2023г.

са обхванати над 1300 деца и техните семейства!

След излизане от програмата 52% от включените деца не се нуждаят от ползване на терапия, специализирани услуги или ресурсно подпомагане в детското заведение.

Критерии за включване на дете в програмата „Ранна интервенция“ на Карин дом:

 • Възраст на детето: 0-3г;
 • Детето е в риск от изоставане в развитието си, недоносено или с ниско тегло при раждане;
 • Изоставане на детето в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална;
 • Риск от изоставяне на дете и настаняване в институция;

Защо да се намесваме отрано?

Изследванията показват, че периодът на ранните детски години е ключов за формиране на важни мозъчни функции и психични процеси с влияние върху здравето, поведението и ученето не само през детството, но и през целия живот на човека. Доказано е, че започването на терапията в най-ранна детска възраст увеличава шансовете на децата със специални нужди да посещават училище и да живеят пълноценно. Чрез програмата „Ранната интервенция“ родителите получават информация и умения, психологическа помощ и мотивация да се справят в житейски ситуации и да подпомогнат развитието на своето дете със специални потребности.

Услугата на Карин дом дава навременна подкрепа на тези родители чрез:

 • подкрепа още от родилния дом – социално-психологическа помощ и информиране за услуги, които семейството може да ползва след изписване на детето;
 • посещения в домашна среда – дават се насоки за структуриране на средата, позициониране на детето, за дейности, стимулиращи езиково-говорното, познавателно развитие, уменията за самообслужване и др.;
 • предоставяне на информация, касаеща медицински услуги, социални, образователни услуги и други;
 • групови форми на занимания в Център „Карин дом” за социализация и подготовка за интегриране на детето в масово детско заведение;
 • подпомагане адаптацията в детската ясла или градина, която детето ще посещава или вече посещава;
 • група за деца и родители – за развитие на функционална комуникация и адаптивни умения – насочена е към деца с нарушения от Аутистичния спектър и/или изоставане в езиково-говорното развитие;
 • Библиотека на играчката – помещение, оборудвано с играчки, предназначени за работа с деца със специални нужди. В библиотеката родители и деца могат да играят заедно, подпомагани със съвети и указания от специалист на Карин дом;
 • ресурсна библиотека с литература, играчки и оборудване – на разположение на семействата за ползване;
 • осигуряване на подкрепа от родител, който е бил в сходна ситуация – „родител за контакт”;
 • групи за взаимопомощ и подкрепа за родители– водени от психолог;
 • индивидуални психологически консултации за родителите с психолог/психотерапевт;
 • обучение на родителите – провеждаме тематични срещи и отворени обучения, както и семинари с различни утвърдени чуждестранни и български специалисти в областта на детското развитие.

Как да се включите в програмата?

След като се обърнете към програмата „Ранна интервенция“ с обаждане във Фондация Карин дом на тел. 052 302 518, ще бъдете посетени от консултант по ранно детско развитие в дома си. Заедно ще обсъдите включването в програмата и ще планирате и извършвате дейностите, които най-добре отговарят на нуждите на детето и семейството ви.

Месечно работим средно с 80 семейства 40, от които Община Варна финансира по общинска делегирана дейност. За дейности по програмата Карин дом активно търси финансовата подкрепа на дарители и проектна дейност. 

obshtina-varna-logo

За да можем да обхванем повече деца в програмата, ръководството на Карин дом въведе и възможност за платени консултации за децата, за които финансирането не достига.

Всяка първа консултация с екипа ни преди включване на дете в програмата се заплаща по утвърден от Карин дом размер на таксите за услуги. Повече за платените услуги, които предлага Карин дом, можете да видите ТУК.

Брошура Ранна интервенция

Разгледайте тук (PDF)

ranna-intervencia-v-karin-dom-broshura-korica

Резултати на програмата

Разгледайте тук (PDF)

ranna-intervencia-v-karin-dom-doklad-2016-korica

Информационен материал – програма „Ранна интервенция“ на Фондация „Карин дом“ – за модела на работа и функциониране на услугата, 2020г.

Разгледайте тук (PDF)

Cover1_page-0001

 

 

 

 

 

 

 

 

Наръчник за представители на местната власт и държавни институции за създаване, управление и развитие на услуги по ранна детска интервенция – разработен съвместно от Община Варна и Фондация „Карин дом“, 2020г

Разгледайте тук (PDF)

Cover2_page-0001