За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Услуга Ранна интервенция

Карин дом е инициатор и двигател за развитие на услугата „Ранна интервенция”, която досега е дала шанс на стотици семейства. Работата на Карин дом по програмата е подкрепена от Община Варна.

Услугата е насочена към бебета и малки деца от 0 до 3 години, които:

 • са в риск от изоставане в развитието си, вкл. недоносени или с ниско тегло при раждане
 • изостават в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална
 • са с диагностицирано състояние

Нашите консултанти ще ви посетят у дома и ще ви помогнат да разберете повече за потребностите на вашето дете и как да насърчавате неговото развитие. Заедно ще планирате дейностите, които най-добре отговарят на нуждите на детето и на семейството ви.

Програма „Ранна интервенция“ на Карин дом включва домашни посещения, както и посещения още на ниво родилен дом. В екипа на програмата участват рехабилитатор, логопеди, специални педагози, психолог, педиатър, социален работник и консултанти по кърмене.

Програма „Ранна интервенция“ получи висока оценка и е включена в издание на Уницеф за добри практики, които да подпомогнат децата под 3 години да растат в сигурна и подкрепяща семейна среда. Основният използван подход е семейно-ориентираният, който е иновативен за България. Фокусът на работа на специалистите от Карин дом е не само детето, но и цялото семейство. Родителите споделят, че в резултат на тази услуга добиват повече увереност, мотивация и спокойствие, защото разбират как да подпомогнат развитието на детето си в домашна среда. Това е пряко свързано с подобряване на качеството на живот на децата със специални нужди и е сред основните цели на програмата.

Карин дом стартира услугата през 2010г. като до края на 2022г. са обхванати общо 1196 деца. След излизане от програмата 52% от включените деца не се нуждаят от ползване на терапия, специализирани услуги или ресурсно подпомагане в детското заведение.

Критерии за включване на дете в програмата „Ранна интервенция“ на Карин дом:

 • Възраст на детето: 0-3г;
 • Детето е в риск от изоставане в развитието си, недоносено или с ниско тегло при раждане;
 • Изоставане на детето в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална;
 • Риск от изоставяне на дете и настаняване в институция;

Защо да се намесваме отрано?

Изследванията показват, че периодът на ранните детски години е ключов за формиране на важни мозъчни функции и психични процеси с влияние върху здравето, поведението и ученето не само през детството, но и през целия живот на човека. Доказано е, че започването на терапията в най-ранна детска възраст увеличава шансовете на децата със специални нужди да посещават училище и да живеят пълноценно. Чрез програмата „Ранната интервенция“ родителите получават информация и умения, психологическа помощ и мотивация да се справят в житейски ситуации и да подпомогнат развитието на своето дете със специални потребности.

Услугата на Карин дом дава навременна подкрепа на тези родители чрез:

 • подкрепа още от родилния дом – социално-психологическа помощ и информиране за услуги, които семейството може да ползва след изписване на детето;
 • посещения в домашна среда – дават се насоки за структуриране на средата, позициониране на детето, за дейности, стимулиращи езиково-говорното, познавателно развитие, уменията за самообслужване и др.;
 • предоставяне на информация, касаеща медицински услуги, социални, образователни услуги и други;
 • групови форми на занимания в Център „Карин дом” за социализация и подготовка за интегриране на детето в масово детско заведение;
 • подпомагане адаптацията в детската ясла или градина, която детето ще посещава или вече посещава;
 • група за деца и родители – за развитие на функционална комуникация и адаптивни умения – насочена е към деца с нарушения от Аутистичния спектър и/или изоставане в езиково-говорното развитие;
 • Библиотека на играчката – помещение, оборудвано с играчки, предназначени за работа с деца със специални нужди. В библиотеката родители и деца могат да играят заедно, подпомагани със съвети и указания от специалист на Карин дом;
 • ресурсна библиотека с литература, играчки и оборудване – на разположение на семействата за ползване;
 • осигуряване на подкрепа от родител, който е бил в сходна ситуация – „родител за контакт”;
 • групи за взаимопомощ и подкрепа за родители– водени от психолог;
 • индивидуални психологически консултации за родителите с психолог/психотерапевт;
 • обучение на родителите – провеждаме тематични срещи и отворени обучения, както и семинари с различни утвърдени чуждестранни и български специалисти в областта на детското развитие.

Как да се включите в програмата?

След като се обърнете към програмата „Ранна интервенция“ с обаждане във Фондация Карин дом на тел. 052 302 518, ще бъдете посетени от консултант по ранно детско развитие в дома си. Заедно ще обсъдите включването в програмата и ще планирате и извършвате дейностите, които най-добре отговарят на нуждите на детето и семейството ви.

Месечно работим със средно 75 семейства 40, от които Община Варна финансира по общинска делегирана дейност. За дейности по програмата Карин дом активно търси финансовата подкрепа на дарители и проектна дейност. От 2018г. компания ОМВ започна да подкрепя програма „Ранна интервенция“.

obshtina-varna-logo omv-logo

За да можем да обхванем повече деца в програмата, ръководството на Карин дом въведе и възможност за платени консултации за децата, за които финансирането не достига.

Повече за платените услуги, които предлага Карин дом, можете да видите ТУК.

Брошура Ранна интервенция

Разгледайте тук (PDF)

ranna-intervencia-v-karin-dom-broshura-korica

Резултати на програмата

Разгледайте тук (PDF)

ranna-intervencia-v-karin-dom-doklad-2016-korica

Информационен материал – програма „Ранна интервенция“ на Фондация „Карин дом“ – за модела на работа и функциониране на услугата, 2020г.

Разгледайте тук (PDF)

Cover1_page-0001

 

 

 

 

 

 

 

 

Наръчник за представители на местната власт и държавни институции за създаване, управление и развитие на услуги по ранна детска интервенция – разработен съвместно от Община Варна и Фондация „Карин дом“, 2020г

Разгледайте тук (PDF)

Cover2_page-0001