За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Евгения Ангелова

Психолог

Евгения Ангелова е психолог. Присъединява се към екипа на ЦСРИ Карин дом през 2016 г. Води група за семейно-медиирана интервенция „Дъга“ за деца с нарушения от аутистичния спектър. Провежда и индивидуални сесии с децата от Центъра. Работата й е насочена към психологичното консултиране на деца с специални образователни потребности в ранна детска възраст (от 2 до 7 г.).

Образование

  • Магистър по Психологично консултиране (2011 – 2013) Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“
  • Бакалавър по Психология (2006 – 2010) Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“

Сертификати

  • Sertificate of attendance PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SISTEM (PECS) level 1 Training, Pyramid Approach to Education USA, 2017
  • Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3), OS България
  • Въведение в практиката при работа с деца с аутизъм – Севджихан Еюбова, 2014
  • Emotions – a philosophical introduction – Coursera and Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Barcelona

Квалификации

  • Курс при проф. Марко Джанини „Тематично-аперцептивен тест (ТАТ) – класическа и когнитивна парадигма” –ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна
  • Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация, учител по психология, логика, етика, право и философия – професионална квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност - ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна