За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Отворени обучения 2021

Предстоящи отворени обучения през 2021 г.

Януари
29.1.2021, 15.30-16.30 Представяне на сравнителен анализ България-Исландия по проект “Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование” онлайн Безплатен уебинар за всички заинтересовани Информация и регистрация ТУК!
Февруари
4 и 5.2.2021 Програма по МОН. Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със СОП – 1 част Присъствена част- онлайн; практическа работа по задание от разстояние + онлайн представяне за специалисти Информация и регистрация ТУК!
Март
5.3.2021 Сензорно-образователна градина – теоретична част онлайн за специалисти Информация и регистрация ТУК!
Април
7.4.2021 Сензорно-образователна градина – практическа част на място в градината на Карин дом за специалисти Информация и регистрация ТУК!
28.4.2021 Как да говорим с другото дете в семейството за затрудненията на неговия брат/ сестра със специални нужди? онлайн, facebook Live безплатно, за родители, фейсбук на живо Информация и регистрация ТУК!
15-16.04.2021 Програма по МОН: Психични и емоционални разстройства в детството. Предизвикателства в практиката. Присъствена част- онлайн; практическа работа по задание от разстояние + онлайн представяне за специалисти
23.4.2021 Представяне на Наръчник за каскадно обучение на екипи за изграждане на приобщаваща среда онлайн , до 100 партньора безплатно за специалисти и партньори
Май
13-14.05.2021 Програма по МОН: Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище или у
дома.
Присъствена част- онлайн; практическа работа по задание от разстояние + онлайн представяне МОН, частично присъствена Информация и регистрация ТУК!
20-21.05.2021 Програма по МОН: Поведенчески разстройства в детството. Предизвикателства в практиката. Присъствена част- онлайн; практическа работа по задание от разстояние + онлайн представяне за специалисти Информация и регистрация ТУК!
18.5.2021 Обучение на база наръчник за каскадно обучение на екипи за изграждане на приобщаваща среда Онлайн за специалисти
28.5.2021 Как да подпомогнем адаптацията на децата в детските заведения онлайн за специалисти Информация и регистрация ТУК!
Юни
11.06 и 18.06 2021 Програма по МОН: Емоционалната грамотност при децата – как да я развиваме. Присъствена част – онлайн; практическа работа по задание от разстояние + онлайн представяне за специалисти Информация и регистрация ТУК!
25.6.2021 Съвременни тенденции в обучението по социални езици за деца с аутизъм и други увреждания в
развитието
за специалисти Информация и регистрация ТУК!
Юли
8.07.2021 Как да посрещна нуждите на дете, което проговаря късно или още не е проговорило? онлайн Безплатно обучение за родители Гледайте ТУК
15.7.2021 Споделяне на опит от практиката при работа с деца с ДЦП – скритите възможности онлайн Безплатно обучение за специалисти Информация и регистрация ТУК!
04.08.2021г. от 14:00 до 15:00ч. Музикална терапия и музикална педагогика онлайн Безплатно обучение за родители и специалисти Информация и регистрация ТУК!
16.7.2021 Хранене при деца с ДЦП за специалисти/родители Отложено!
Септември
Предотвратяване на проблеми с храненето, речта и развитието на устата: Раждане до възраст 3 Онлайн за специалисти/родители
Как да подпомогнем адаптацията на децата в детските заведения за специалисти
Октомври
Функционалните (ежедневните) умения при децата 0-3 и 3-5 години, защо са важни и някои стратегии за
развитие на уменията .
за специалисти/родители
Обратната връзка – изграждане на мостове на доверие и сътрудничество за специалисти
Програма“ Доброволчество и подкрепящи асистенти“ – за завършили или завършващи ученици, след 8-ми клас ученици и директори на гимназии
Насоки за ефективна оценка и планиране в приобщаващото образование специалисти
Ноември
11-12 ноември и 18-19 ноември Обучителни модули на тема: Подкрепа на деца и младежи с комплексни нужди – улесняване на активността и участието Онлайн, със свободен достъп специалисти, учители, детегледачи, родители Информация и регистрация ТУК!
11.11.2021 Модул 1: Подходът на човешките права. Качество на живот. Подход на способностите. Парадигма за подкрепа.

Модул 2: Комуникация и преднамереност

Онлайн, със свободен достъп специалисти, учители, детегледачи, родители
12.11.2021 Модул 3: Непрекъснати системи за подкрепа: Родителите поемат контрол

Модул 4: Комбиниране на грижи и образование: индивидуално пригодено образование

Онлайн, със свободен достъп специалисти, учители, детегледачи, родители
18.11.2021 Модул 5: Смислени обучителни дейности за деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа

Модул 6: Арттерапия

Онлайн, със свободен достъп специалисти, учители, детегледачи, родители
19.11.2021 Модул 7: Оптимална среда за учене: средство за рефлексия в образователната практика

Модул 8:Подкрепа в ежедневието

Онлайн, със свободен достъп специалисти, учители, детегледачи, родители
18.11.2021 Уебинар за родители – Изграждане на важни ежедневни умения у моето дете до 4-годишна възраст Facebook Live родители Информация ТУК!
26.11.2021 Движение и спорт за деца със специални потребности
26.ное Как да създадем рутини със споделно внимание при деца с аутизъм: стратегии за улесняване на лексиката, фразите и социалната употреба на езика
Декември
Трансформиране на начина, по който активираме родителите в ранните езикови интервенции за специалисти