За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Монтесори къща в Карин дом – за всички деца от 2 до 5 годишна възраст

Карин дом е възприел модел за работа Монтесори от 2001 година. Сигурни в работещия модел ние организирахме Монтесори къща, която отвори врати през 2011 година и приема деца от 2 до 5 годишна възраст. Този период в развитието на децата е от изключителна важност, защото способността за запомняне и усвояване е най-висока и децата се учат на това да работят и учат за собствено удовлетворение и то само това което им е интересно и ги вълнува. Крайната цел на всяко дете е независимост чрез развитие.

Нашата Монтесори къща предлага полудневни и целодневни посещения, като в допълнение към добре организираната Монтесори среда и оригиналните материали, ние предлагаме на децата разходки сред природата в нашата градина, в която има голямо разнообразие от цветя, растения и билки, които децата опознават играейки на чист въздух. Стратегически разположена в сърцето на Морската Градина, къщата на „Карин дом“ предоставя естествена и спокойна среда, в която вашите деца могат да играят свободно сред природата.

Каним всички родители, които се интересуват да запишат децата си в нашата Монтесори къща, да заповядат на място да се запознаят със средата и условията.

За повече информация се свържете с нас на тел: 0878/609 758 или на тел: 052/302 518 .

Повече за Монтесори метода

Всяко дете по естествен път може да открие своя най-добър талант, своето призвание и да разгърне своя потенциал, защото няма човек, който да се е родил на тази планета без поне един талант. Ако се загледаме във всяко едно дете ние ще видим, че то търси най-естествения, най-логичния, често пъти най-прекия път или начин за разрешаване на ежедневните предизвикателства. Ако ние създадем подходяща среда в която детето само да търси най-подходящият за него начин, или игра, то развива увереност, има свобода да избира, учи се на дисциплина, уважение към околните, спокойно е, че неговото мнение и желание са водещи за него и ще бъдат уважени от нас, възрастните. А давайки свобода на децата, ние им гласуваме доверие. Така се възпитават самоуверени, свободни хора, толерантни към обкръжаващата ги среда и хора.

Ролята на родителя и учителя е внимателно да наблюдава и, по възможност, да усъвършенства средата за обучение, съобразявайки се с потребностите на наблюдаваното дете.

Методът Монтесори изисква повече внимание, наблюдение и съсредоточаване, тоест повече отговорност и грижи, но не в посока налагането на някакви ценности и модели на поведение, а в посока толерантност към различията на всяко дете, толерантност към неговия естествен стремеж към свобода и грижа чрез ненамеса върху изборите, които детето прави, а само в посока подобряване на условията и безопасността на най-подходящата за него среда.