За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди.“, 4-5 февруари 2021

26 януари 2021

Карин дом има удоволствието да ви покани на обучение на тема: „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата“  1-ва част. 

Програма, одобрена от Министъра на образованието и науката със Заповед: РД09-1483 от 09-07-2020г.;

Продължителност на 1-ва част: 16 часа, 1 квалификационен кредит

Период на провеждане: 4-5 февруари 2021г.

  • 4 февруари, четвъртък, 13:00-17:00 часа
  • 5 февруари, петък, 8:30-12:30 часа

Форма на провеждане: Частично присъствена. Присъствена част онлайн в платформа ZOOM и задание от разстояние.

Кратко описание: Теоретико-практическа програма. Програмата запознава с философията на подкрепящата среда. Предоставя знания, компетенции и практически умения за създаване на подкрепяща приобщаваща среда в класните и извънкласните помещения на образователните институции. Разглежда елементите и необходимите условия, на които трябва да отговаря средата в детските градини и училищата, за да бъдат осигурени възможности за развитието на всяко дете/ ученик, според индивидуалните му потребности и възможности. Програмата дава възможност на участниците в обучението да усвояват практически умения за изработване на компоненти на подкрепящата среда. Основни теми в програмата са: „Изграждане на подкрепяща среда – основа на приобщаващото образование“, „Специфика на работните места за деца със СОП. Индивидуални работни места за деца с разстройство от аутистичния спектър, ДЦП, синдром на Даун и др.“ Структуриране и визуализация „, “ Специфика на помощните средства за подкрепа „, “ Използване на елементи от подготвена Монтесори среда“. Практическа сесия, като темите са разпределени пропорционално в две части.

Очаквайте дати и за втората част на обучението.

Начин на завършване на обучението: Удостоверение

Водещи: Звезделина Атанасова– специален педагог и логопед, директор ЦПО и Андреас Андреу – кинезитерапевт.

Такса за участие: 76 лв.

Краен срок за записване и плащане: 2 февруари.

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Банка ДСК АД
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG37STSA93001528452286
BIC: STSABGSF

Основание за плащане: Обучение 4-5 февруари, име на участника (или име на организацията при повече участници).

Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Регистрацията е задължителна, за да получите линк за достъп Тук! 

За контакти: 

Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие, телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org .

Снимка: фотограф Гергана Енчева

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни