За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение „Изграждане на сензорно-образователна градина“ – 5 март, 7 април

24 февруари 2021

Карин дом ви кани на онлайн обучение на тема: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕНЗОРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ГРАДИНА. Карин дом споделя своя опит – нова тема от Монтесори специалистите на Карин дом

За кого: Това обучение е подходящо за педагогически специалисти, директори на образователни заведения, ресурсни учители, логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти, психолози, асистенти, родители

Кога: 5 март 2021г. от 14:00 до 16:00ч. онлайн в Zoom и 7 април 2021г. от 14:00 до 16:00ч. на живо в градината на Карин дом. Можете да се запишете за всяко от обученията поотделно или за двете в пакет.

Всички участници в практическото занятие през април ще получат подарък – ръководството: Мултисензорната градина на Фондация „Карин дом“ с богат снимков материал и практически съвети за създаване на образователно пространство на открито.

 

Мултисензорна градина в Карин дом

Монтесори екипът на фондация „Карин дом“ прие предизвикателството да доразвие и създаде образователно пространство, което да е изпълнено с множество стимули, спомагащи трупане на сензорен опит и подпомагащи процеса на сензорна интеграция. Първоначално идеята, която обедини екипа бе създаване на „Вкусна образователна градина“ с различни насаждения, която да е място за учене чрез изживяване. Място, където децата да се учат да отглеждат екологично чиста храна – плодове, зеленчуци, подправки и билки. Място, което да развива въображението на децата, да помага да бъдат в добро физическо състояние и здраве, и което да се превърне в „Природна класна стая“, в която децата лесно да усвояват и затвърждават познания и умения по ботаника, математика, език и реч, биология, физика и химия. Впоследствие дейността по образователната градина придоби други измерения, тъй като бяха инсталирани допълнителни съоръжения за деца. Така вкусната образователна градина се превърна в мултисензорна градина, а именно място, където децата, играейки, забавлявайки се и учейки, получават реална възможност да развиват всички свои сетива. Тук те ще получат всички стимули за това. При създаването на мултисензорната градина екипът се води от принципите и практиката на класическата Монтесори педагогика и се опира на опита си в тази област. В Монтесори системата за обучение и възпитание един от основните акценти е общуването на децата с природата и връзката им с нея. Според Мария Монтесори „детето трябва да има възможност да контактува с природата. Така то ще се научи да разбира и цени нейния ред, хармония и красота“.

Описание:

Първата част на обучението на 5 март ще даде теоретичните основи, а втората част на 7 април на живо в градината на Карин дом ще бъде с практическа насоченост. В обучението ще споделим добра практика за сензорни занимания чрез организирано пространство на открито, което се превръща в място, където децата играейки, забавлявайки се и учейки, получават реална възможност да развиват всички свои сетива. Ще разкажем за мултисензорната градина на фондация „Карин дом“, чиито принципи и практика на работа са базирана на класическата Монтесори педагогика. В обучението ще акцентираме на следните елементи:

1. Споделяне на добра практика за създаване на организирано сензорно-образователно пространство на открито

2. Зони в мултисензорна градина на фондация „Карин дом“

3. Образователна градина

  • Какво е образователна градина?
  • Мотиви за създаване на образователна градина
  • Защо е различна образователната градина?
  • Как се създава образователна градина?
  • Принципи на градината.

4. Практически съвети, свързани с изграждане на сензорно-образователна градина

Обучители:
Жечка Иванова – Монтесори педагог;
Светла Тодорова – Монтесори педагог

Продължителност:  Общо 4 часа

Начин на завършване: Сертификат за преминатото обучение

Такса за участие: 40 лв. поотделно за една дата, 60 лв. пакет за включване на двете дати

Краен срок за записване и плащане: 4 март при включване в първа част на 5 март

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Банка ДСК АД
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG37STSA93001528452286
BIC: STSABGSF

Основание за плащане: Обучение 5.03 и/или 7.04, име на участника (или име на организацията при повече участници)

Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Можете да направите своята регистрация ТУК!

За контакти:
Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Обучението се провежда с финансовото съдействие на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 по проект “Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование”.

Active-citizens-fund-300x105

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни