За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Oбучение, одобрено от МОН: „Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище или у дома- 13-14 май

9 април 2021

Карин дом ви кани на онлайн обучение на тема:

СЕНЗОРНО-МОТОРНИ ЗАНИМАНИЯ. СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, УЧИЛИЩЕ ИЛИ У ДОМА.

Специални условия за ранни записвания до 29 април!

Обучение с 1 квалификационен кредит – тема по МОН, одобрена със Заповед № РД09-1714 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката
Кога: 13 и 14 май 2021г. от 13:00ч. до 17:00ч.
Къде: Онлайн в платформа Zoom
За кого: Това обучение е подходящо за учители, ресурсни учители, логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти, психолози, асистенти, родители.

Описание: Програмата съдържа теми, които са взаимосвързани и допълващи се така, че да дадат максимално пълна картина на обучаемите за същността на сензорно-моторните занимания, необходимостта и ползите от тях, методите и подходите, които се използват по време на провеждането им. Акцентира се на темите:
• Сензорно-моторни занимания – структура, методи и подходи;
• Комуникация с детето по време на сензорно-моторни занимания;
• Сензорни стимулации чрез игра у дома или в детската градина, училище;
• Причини за ходенето на пръсти и подходящи коригиращи упражнения;
• Специфики при стимулиране на развитието при деца от аутистичния спектър чрез движение, елементи от спорта и упражнения;
• Съвети за изграждане на собствен опит и функционални умения при децата и как да се споделят ефективно с родителите;
• Сензорно-моторни занимания и тяхното място в приобщаващото образование – възможности и предизвикателства;
• Как и с какво да се оборудва зала или пространство за сензорно-моторни занимания;
• Адаптация и подкрепа на децата и семействата, базирани на внимателно наблюдение.

Обучители: Звезделина Атанасова – специален педагог и логопед, директор ЦПО и Андреас Андреу – кинезитерапевт

Начин на завършване: Тест. Удостоверение за преминатото обучение с 1 квалификационен кредит

Такса за участие:
• 76 лв. при ранно записване и плащане – преди 29 април
• 96 лв. при плащане след 29 април

Краен срок за записване и плащане: 11 май
Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:
Банка ДСК АД
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG37STSA93001528452286
BIC: STSABGSF

Основание за плащане: Обучение 13-14 май, име на участника (или име на организацията при повече участници).
Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Направете своята регистрация ТУК!

За контакти:
Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни