За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

ENABLIN PLUS – социално включване на млади хора с комплексни и интензивни нужди от подкрепа

Проектът ENABLIN+ е насочен към млади хора, които имат комплексни и интензивни нужди от подкрепа (КИНП) и към хората, които се грижат за тях и ги подкрепят.

Проектът е партньорски проект на 8 организации по програма Еразъм+ на Европейския Съюз. Реализира се в страните България, Белгия, Румъния, Италия, Португалия, Франция, Холандия, като водещ партньор е Университета в Антверпен, Белгия.

Цел на проекта

Проектът цели разработването на система от интердисциплинарно практическо обучение в рамките на упражняването на дейността, където специалисти и родители с различни професии и опит се учат заедно, с цел подобряване на процеса на социално включване, подпомагане на деинституционализацията и подобряване качеството на живот на децата с КИНП от различни възрастови групи.

Проектът отговаря на спешната нужда от обучение, за която сигнализират както в по-богатите, така и в по-бедните държави-членки на ЕС, за да се отговори на нарастващите изисквания за подпомагане на децата с КИНП и за да съобрази прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации от 2006 г. относно правата на хората с увреждания, която задължава държавите да предприемат мерки за деинституционализация и осигуряването на възможност за включване на децата с увреждания в нормални училища и социален живот.

Сегашното професионално обучение не подготвя достатъчно специалисти, които да се справят с тези проблеми. Налице е необходимост от трансдисциплинарно сътрудничество между всички заинтересовани страни: родители, учители, персонал, подпомагащ за ежедневните грижи, медицински и рехабилитационен персонал и персонал, предоставящ професионалното обучение.

Дейности по проекта

Като партньор по проекта, Карин дом участва в реализирането на всички проектни дейности, които включват:

  1. Проучване на потребностите
  2. Издирване и описване на примери за добри практики
  3. Разработване на набор от модули за обучение на английски, холандски, френски, италиански, румънски, унгарски и български езици, съобразени с оценката на нуждите от подкрепа, отношението на персонала, вярванията и концептуалните системи, подобряване комуникативните възможности на децата, ежедневните дейности, регулиране на поведението, активизиране и участие в обучение и приобщаващо образование.
  4. Модулите могат да бъдат он-лайн, както и в срещи на живо.
  5. Ще бъде организирано международно лятно училище.
  6. Резултатите ще бъдат разпространявани в бюлетини, професионални статии, бяла книга и DVD.

 

Бюлетини

Бюлетин No1 – януари 2015 – разгледайте ТУК

Бюлетин No2 – януари 2016 – разгледайте ТУК