За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Втора международна среща на партньорите по проект ENABLIN PLUS

30 септември 2014

Карин Дом беше домакин на Втората международна среща на партньорите по проект ENABLIN+ в периода 25-27 септември 2014. Представителите бяха специалисти от 8 организации от Белгия, Румъния, Италия, Португалия, Франция и Холандия, като водещ партньор е Университета в Антверпен, Белгия. На срещата се споделиха добри практики за работа с деца и младежи с интензивни и комплексни нужди от подкрепа.

Участниците от България споделиха добри практики от програмата за ранна интервенция на Фондация Карин Дом; другият акцент бе споделен от  Дневен Център за Деца с Увреждания гр. Свищов, които представиха техните успешни практики в работата с деца със специални нужди. Като част от програмата всички организации посетиха Училище за Деца с Нарушено Зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ гр. Варна, като пример за успешна практика в гр. Варна.

Друг основен елемент от срещата на партньорите беше представяне на резултатите от предварително проведено изследване на нуждите на специалисти работещи с деца и младежи с интензивни и комплексни нужди от подкрепа, и нуждите на родителите на тези деца. Цялостният анализ от изследването във всички държави ще бъде обобщен и публикуван на всички езици преди следващата партньорска среща, която ще се проведе през Март 2015. В резултат на изследването ще бъдат разработени обучения, подходящи за родители и специалисти, работещи с деца и младежи с интензивни и комплексни нужди от подкрепа.

Информация за целите и дейностите по проект ENABLIN+.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни