» Втора международна среща на партньорите по проект ENABLIN PLUS
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Втора международна среща на партньорите по проект ENABLIN PLUS

29 септември 2014
Проект ENABLIN PLUS - партньорска среща в Карин дом

Карин Дом беше домакин на Втората международна среща на партньорите по проект ENABLIN+ в периода 25-27 септември 2014. Представителите бяха специалисти от 8 организации от Белгия, Румъния, Италия, Португалия, Франция и Холандия, като водещ партньор е Университета в Антверпен, Белгия. На срещата се споделиха добри практики за работа с деца и младежи с интензивни и комплексни нужди от подкрепа.

Участниците от България споделиха добри практики от програмата за ранна интервенция на Фондация Карин Дом; другият акцент бе споделен от  Дневен Център за Деца с Увреждания гр. Свищов, които представиха техните успешни практики в работата с деца със специални нужди. Като част от програмата всички организации посетиха Училище за Деца с Нарушено Зрение “Проф. д-р Иван Шишманов” гр. Варна, като пример за успешна практика в гр. Варна.

Друг основен елемент от срещата на партньорите беше представяне на резултатите от предварително проведено изследване на нуждите на специалисти работещи с деца и младежи с интензивни и комплексни нужди от подкрепа, и нуждите на родителите на тези деца. Цялостният анализ от изследването във всички държави ще бъде обобщен и публикуван на всички езици преди следващата партньорска среща, която ще се проведе през Март 2015. В резултат на изследването ще бъдат разработени обучения, подходящи за родители и специалисти, работещи с деца и младежи с интензивни и комплексни нужди от подкрепа.

Информация за целите и дейностите по проект ENABLIN+.

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now