За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом сподели опит с партньори от Европа на международна конференция в Милано

11 октомври 2016

От 21 до 23.09.2016г обучителният екип на Карин дом се включи в международната конференция „Качество на живот сред младите хора с множество нарушения и комплексни и интензивни нужди. Oт теория към практика“ в Милано по проект Enablin+. В срещата се включиха всички страни по проекта – Белгия, Холандия, Франция, Румъния, Остров Реюнион-Франция, Италия, Португалия и България с представител Карин дом.

Проектът Enablin+ е насочен към нуждите на тези деца и младежи, които имат комплексни и интензивни нужди от подкрепа (КИНП/CISN), както и към хората, които се грижат за тях и ги подкрепят. Той цели разработването на система от интердисциплинарно практическо обучение в рамките на упражняването на дейността, където специалисти и родители с различни професии и опит се учат заедно, с цел подобряване на процеса на социално включване, подпомагане на деинституционализацията и подобряване качеството на живот на децата с КИНП от различни възрастови групи.

След приключването на работните срещи се проведе конференция в университета BICOCCA MILAN на тема „Качество на живот сред младите хора с множество нарушения и комплексни и интензивни нужди. От теория към практика“. На конференцията беше представена обучителната дейност на Фондация Карин дом. Сходни на нашите предизвикателства в обучителната дейност споделиха страни като Румъния, Италия и Франция. Карин дом представи успешни казуси за работа с деца с комплексни и интензивни нужди. Резултатите на едно от децата след предоставената му медикаментозната терапия, терапията от екипа на Карин дом и подкрепата в детската градина, изненадаха дори лекарите и специалистите, които са работили с подобни случаи в цял свят.

По отношение на темите: „Комуникация“ и „Развитие на технологии в помощ за хора с комплексни и интензивни потребности“, екипът на Карин дом се запозна с нови форми за оценка на деца с комплексни и интензивни нужди, някои нови виждания за терапията и нови технологии, които биха помогнали за оценка, събиране на данни и терапия на деца с различни затруднения. Представени бяха теми за включването и партньорството в образователната сфера, интегриращо обучение и грижа, медицинска грижа, включване в детските градини, помощни технологии в комуникацията (речта не е всичко), работа с родители, как да се грижим за деца с комплексни и интензивни нужди, етика и норми.

В заключителния ден, на конференцията в Милано, бяха представени доклади на университети, които представиха данни от различни проучвания и споделиха техните политики, както и доклади, насочени към комуникация с деца с комплексни и интензивни нужди, оценка на психична възраст и някои казуси.

Екипът на Карин дом се завърна с нови идеи за работа с деца с комплексни и интензивни нужди и с мотивация за бъдещите обучения, както по модулите, създадени заедно с екипа на Enablin+, така и за други предстоящи обучения с подобна насоченост.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни