За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Резултати от 2-годишната работа по проект Enablin+

28 февруари 2016

Карин дом има удоволствието да сподели с всички свои партньори, съмишленици и приятели резултатите от 2-годишната работа по проекта Enablin+, които обобщихме в два бюлетина:

Бюлетин №1/2014 г. – прочетете тук

Бюлетин №2/2015 г. – прочетете тук

Целта на проекта Enablin+ е създаване на адекватни и равни възможности на деца и млади хора със специфични потребности, както и на хората, които ги подкрепят. Участието на Карин дом в този международен проект е поредното доказателство, че наш приоритет е пълноценното социално включване и свободният достъп до образование на децата с комплексни и интензивни нужди от подкрепа.

През последните две години споделихме добри практики, разговаряхме открито за нуждата от такива практики и разработването на нови подходи и методи за социално и образователно включване, развивахме серия от обучителни модули на работното място за подобряване на приобщаването, комуникацията и поведението. Проектът включва чуждестранни партньори от 8 европейски страни – България, Белгия, Румъния, Италия, Португалия, Франция, Холандия и остров Реюнион, като водещ партньор е Университета в Антверпен, Белгия. Сътрудничеството с чуждестранните партньори създава условия за интензивен и ползотворен обмен между университети и организации с богат опит в работата с деца и младежи със специални нужди.

През септември 2014 г. Карин дом беше домакин на партньорска среща, на която присъстваха не само проектните партньори, но и местни специалисти в тази сфера. В рамките на проекта Enablin+ се реализираха и продължават да се организират разнообразни инициативи, практически обучения, семинари, работни срещи, летни лагери и други дейности. Всички те са пряко свързани с приобщаването на деца и младежи с комплексни и интензивни нужди от подкрепа и с повишаването на квалификациите, уменията и знанията на родителите и специалистите, които работят с тях.

Снимка: pixabay.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни