» Обучения
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучения

Обученията по заявки, супервизии и консултиране се генерират през цялата година. Датите и темите на обученията по заявка могат да бъдат договаряни според нуждите на участниците в обученията.

Следните обучителни програми на Карин дом са одобрени със заповед на Министъра на образованието и науката и включени в информационния регистър на МОН:

1.„Акценти при обучението на деца със специални нужди“- 1 кредит, 16 часа
2.„Програма за обучение на педагогически специалисти и помощен персонал от детски градини и училища за работа с деца със специални нужди“ – 4 кредита, 64 часа
3.„Ранна интервенция – защо да се намесваме отрано?“ – 2 кредита, 32 часа
4.„Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата“ – 2 кредита, 32 часа
5.„Алтернативни и допълващи методи и средства за комуникация“ – 1 кредит, 16 часа
6.„Стратегии и техники за справяне с неприемливо поведение“ – 1 кредит, 16 часа
7.„Двигателно развитие, гимнастика за деца със специални нужди. ДЦП- значение на позата, позициониране и асистиране на децата“ – 1 кредит, 16 часа
8.„Семейно-медиирана интервенция“ – 2 кредита, 32 часа

В края на всяко обучение, успешно завършилите получават Удостоверение.


Отворени обучения 2019

Отворените обучения се провеждат на предварително определени дати и са насочени към индивидуални участници и представители на различни организации, които имат интерес към обявената тема.

Вижте програмата, лекторите и датите на провеждане за 2019 година!

Повече за отворените обучения

Обучения по заявка

Обученията по заявка се изготвят съобразно индивидуалните изисквания на всеки клиент. Можете да се свържете с нас и да заявите обучение, супервизия или консултация по точно определена тема, а ние ще оценим Вашите нужди и ще изготвим подходяща програма, в която ще заложим изцяло на практическите ползи за Вас.

Повече за обученията по заявка

 

Видео конференции с директна връзка с обучителите, по теми заявени от участниците

Ако сте далеч от Варна, а искате да се възползвате от експертизата на специалистите от Карин дом, можете да заявите обучение по тема от нашия обучителен пакет и да участвате чрез директна видео връзка по предварително договаряне за дата и час за Skype връзка. В обучителния пакет са включени обучителни материали по темата, които ще получите по електронен път.

Дистанционни консултации по случаи на специалисти, учители, родители, студенти

Разглеждат се казуси, представени от участниците чрез снимки, кратко видео и описание. Възможни са срещи по Skype по предварително договаряне, както и последващи консултации по телефон. Ако нещо в поведението, в общуването, в двигателното развитие на децата ви притеснява, не се колебайте да се свържете с нас. Таксата за този вид консултиране е 50 лв. за консултация с продължителност до 90 минути за единични случаи или по договаряне при по-голям брой консултации.

 

Онлайн курсове

В началото на 2016 г. стартира онлайн платформа на Обучителния център на Карин дом, която предлага възможност за дистанционно обучение. Онлайн формата на обучение е гъвкава и подходяща за: работещите хора; студенти и учащи; майки, с малки деца; живеещите в отдалечени населени места; хора със специални образователни потребности.

Платформата предлага въвеждащо обучение, което завършва с изпит – казус. Курсът ще бъде активен в периода юли-декември 2018г.

Посетете платформата

Супервизии

Предлагаме супервизии и методическа подкрепа на специалисти, ангажирани с работа с деца със специални нужди, с цел да развиват уменията си и да повишават качеството на работата си.

Повече за професионалните супервизии