За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Професионални супервизии

Предлагаме супервизии и методическа подкрепа на специалисти, ангажирани с работа с деца със специални нужди, с цел да развиват уменията си и да повишават качеството на работата си. Предлагаме методическа подкрепа и консултация на отделни специалисти и организации, които развиват и предоставят съвременни социални услуги.

Супервизията се извършва по предварителна заявка на организацията /ръководителя/, като предварително се уточнява кой е обектът на супервизията: специалист, екип или група, както и нейната продължителност.

Супервизията e процес на подкрепа и може да бъде еднократна или да продължи от няколко месеца до няколко години в зависимост от договореността, резултатите и нуждите на организацията.

Индивидуални супервизии

Индивидуалната супервизия е насочена към работа по индивидуални случаи от практиката. Тя ще ви помогне да подобрите професионалните си умения и подобрите представянето си на заеманата от Вас позиция.

Групови супервизии

Груповата супервизия може да бъде по случай или проблем от практиката на един от участниците в групата. Тя има качествата на индивидуалната като има един допълнителен ресурс – групата. Тук супервизираният получава обратна връзка не само от супервайзора, но и от всеки отделен участник в групата. Това дава възможност на участниците да изпитат взаимна подкрепа и да се учат един от друг, да споделят общи преживявания, решават сложни задачи и да учат нови поведения.

Екипна супервизия

Екипната супервизия е вид групова супервизия, при която се работи с целия екип от специалисти, фокусираме се върху междуличностните отношенията, взаимовръзки, роли, граници, комуникация и др.

Ключовата полза на груповите и екипните супервизии е съвместното обучение, ефектът от взаимното учене т.е. възможността да бъдат представени различни по сложност случаи от практиката, различни интервенции и подходи за решаване на професионални проблеми на специалистите, както и да се намали стреса в работна среда.