За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Специализирани обучения по МОН

Следните обучителни програми на Карин дом са одобрени със заповед на Министъра на образованието и науката и включени в информационния регистър на МОН:

Програма: Акценти при обучението на деца със специални нужди.
Одобрена със заповед № РД09-428 / 22.01.2017г. на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 16 часа1 кредит; Форма на обучение: Присъствена

 

Програма: Алтернативни и допълващи методи и средства за комуникация.
Одобрена със заповед № РД09-423 / 22.01.2017г. на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 16 часа1 кредит; Форма на обучение: Присъствена

 

Програма: Двигателно развитие, гимнастика за деца със специални нужди. ДЦП – знание за позата, позициониране и асистиране на децата.
Одобрена със заповед № РД09-426 / 22.01.2017г. на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 16 часа1 кредит; Форма на обучение: Присъствена

 

Програма: Програма за обучение на педагогически специалисти и помощен персонал от детски градини и училища за работа с деца със специални нужди.
Одобрена със заповед № РД09-419 / 22.01.2017г. на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 64часа4 кредита; Форма на обучение: Присъствена

 

Програма: Ранна интервенция – защо да се намесваме отрано?
Одобрена със заповед № РД09-1483 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 32 часа2 кредита; Форма на обучение: Частично присъствена

 

Програма: Семейно – медиирана интервенция.
Одобрена със заповед № РД09-421 / 22.01.2017г. на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 32 часа2 кредита; Форма на обучение: Присъствена; Дистанционна

 

Програма: Стратегии и техники за справяне с неприемливо поведение.
Одобрена със заповед № РД09-288 / 21.01.2017г. на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 16 часа1 кредит; Форма на обучение: Присъствена

 

Програма: Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата.
Одобрена със заповед № РД09-1483 / 09.07.2020 на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 32 часа2 кредита; Форма на обучение: Частично присъствена

 

Програма: Безопасно водене и асистиране на деца с агресивни прояви.
Одобрена със заповед № РД09-1714 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 16 часа1 кредит; Форма на обучение: Присъствена/Частично присъствена

 

Програма: Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище или у дома.
Одобрена със заповед № РД09-1714 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 16 часа1 кредит; Форма на обучение: Присъствена/Частично присъствена

 

Програма: Емоционалната грамотност при децата – как да я развиваме.
Одобрена със заповед № РД09-1714 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 16 часа1 кредит; Форма на обучение: Присъствена/Частично присъствена

 

Програма: Поведенчески разстройства в детството. Предизвикателства в практиката.
Одобрена със заповед № РД09-1714 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 16 часа1 кредит; Форма на обучение: Присъствена/Частично присъствена

 

Програма: Психични и емоционални разстройства в детството. Предизвикателства в практиката.
Одобрена със заповед № РД09-1714 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката.
Продължителност: 16 часа1 кредит; Форма на обучение: Присъствена/Частично присъствена

 

В края на всяко обучение, успешно завършилите получават Удостоверение.

Цени и отстъпки

Запознайте се с цените и отстъпките ТУК

Заявки за обучения и допълнителна информация

Магдалена Цонева – Мениджър обучителна и изследователска дейност

Телефон: 0878 302 517

Имейл: mtsoneva@karindom.org