За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кампания на Карин дом за подкрепа на недоносените деца в условия на епидемиологична обстановка

6 ноември 2020

Скъпи родители,
през месец Ноември, екип „Ранна интервенция“ на Карин дом ще проведе безплатни консултации на недоносени или родени с ниско тегло деца на възраст до 2г. Инициативата на Карин дом се провежда по повод Световния ден на недоносените деца и цели превенция и ранна диагностика в условията на епидемиологична обстановка.

За да се включите в безплатните консултации е необходимо да попълнете формуляра и ще се свържем с вас за допълнителни уточнения. Екипът ни ще се свърже с родителите, попълнили формуляра за уточняване на удобен ден и час за провеждането на консултацията. Всички консултации се провеждат онлайн от специалист от екип „Ранна интервенция“ на Карин дом и са безплатни, финансирани по проект на Карин дом „Допълнителна подкрепа за деца със специални потребности и техните семейства в Карин дом“ от Фондация Медикор, Лихтенщайн.

Можете да се запишете до 30-ти Ноември 2020 или до запълване на местата. Консултациите ще се проведат до края на годината изцяло онлайн. Специалистите, които ще се включат в консултациите са: рехабилитатор, логопед, психолог, социален работник, специалист по кърмене.

Запишете се във формуляра ТУК! Местата са ограничени и при запълването им ще спрем записванията!

Екипът по програма „Ранна интервенция“ на Карин дом включва следните специалисти:

Светлана Ангелова, логопед, специален педагог към програма „Ранна интервенция“, методист и мениджър на екип „Ранна интервенция“. Светлана Ангелова има дългогодишен опит, като медицинска сестра, консултант по ранно детско развитие и работа с деца с обучителни трудности. Присъединява се към екипа на Карин дом през 2007 г. като специален педагог и логопед. От 2011 г. е част от мобилния екип на програма „Ранна интервенция“, където използва своя опит и компетенции при домашните визити, изготвяне на индивидуални планове за услуги на семейството, оценка на детското развитие и др. Участвала в обмяна на опит в Кънектикът, САЩ, организирана от програмата за услуги в ранното детство на щата. Там тя се запознава с практиката на домашните посещения, посещава допълващи услуги за малки деца и семейства и наблюдава работата на колегите си. Преминала е през множество допълнителни квалификации, които допълват компетенциите й , като логопед и специалист по ранно детско развитие.

Владислава Дончева, рехабилитатор, консултант ранно детско развитие, в момента се обучава в специалност „Ерготерапия“. Влади се присъединява към екипа на Център Карин дом през 2009г. През 2011г. става част от екипа на стартиращият Център „Ранна интервенция“. Участва в обмяна на опит в Кънектикът, САЩ, организирана от програмата за услуги в ранното детство на щата. Там тя се запознава с практиката на домашните посещения, посещава допълващи услуги за малки деца и семейства и наблюдава работата на колегите си физиотерапевти в Хартфордската детска болница. Като консултант в Център „Ранна интервенция“ на Карин дом, Влади поема случаите на най-малките деца и бебета. Това естествено развива интереса и насочеността й към работа с недоносени бебета, както и с деца с различни синдроми и състояния, засягащи ранното детско развитие. През последните години интересите ѝ са свързани с ерготерапия в педиатрията и в прилагането на семейно-ориентиран подход в терапевтичната работа.

Елена Тодорова, психолог, консултант ранно детско развитие към Център „Ранна интервенция“ на Карин дом от 2013 година. Тя оказва психологическа подкрепа на семействата още в родилния дом, отговаря на въпроси свързани с развитието на детето. Подкрепя семействата с професионалните си компетенции и опит в кърмаческа и ранна детска възраст. Специализира с методи и подходи за преодоляване на най-честите нарушения в ранното детство – затруднения в комуникацията, нарушена адаптация в ясла и градина и прилагането на семейно-ориентиран подход в терапевтичната работа с децата и техните семейства. Дипломиран психотерапевт към Дружеството по Позитивна психотерапия в България от 2009 година. Елена води тренинги за родители, по проекти на Карин дом, които помагат на семействата да се адаптират и застъпват за потребностите на своите „специални“ деца.

Вероника Вълчева, социален работник, консултант в Център „Ранна интервенция“. Вероника се присъединява към екипа на Карин дом през 2010г. Вери е връзката между семейството и консултантите – тя първа влиза в контакт с родителите, изслушва техните притеснения, консултира семействата, включени в Център „Ранна интервенция“, проучва индивидуалните потребности на децата и нуждите на семейството и близките им.

Светла Лазарова, логопед, специален педагог, консултант в Център „Ранна интервенция“. Светла работи от 2014 година към Карин дом, като логопед-консултант. Извършва визити, консултира родителите, близките и/или грижещите се за детето. Извършва оценка за развитието на детето, с подходящ инструментариум и събира информация от различни източници. Установява притесненията, приоритетите и ресурсите на семейството, чрез подходящи методи и техники. Организира средата в дома на детето. Разработва план за услуги с активното участие на семейството.

Петя Георгиева, рехабилитатор, консултант по кърмене, консултант ранно детско развитие към програма „Ранна интервенция“ на Карин дом. Петя започва работа през 2007г. като част от терапевтичния екип на Карин дом. От 2018г. е част от екип Рана Интервенция и осъществява консултантска дейност. Професионалните и интереси са свързани с ДЦП и Бобат терапия, проследява и подкрепя деца в риск от изоставане в двигателното и общото развитие. Обхваща възрастта от 0 до 3 г. Подкрепя и дава насоки на родителите и семейството. Петя е преминала  обученията: „Въвеждащ курс Бобат и мениджмънт на деца с ДЦП“ с лектор Джилиан Стерн, „Early Assessment and Intervention with Babies and Young Children“ в Бобат център Лондон, обучители Жан Пиер – Маес, Бети Хитчън, „Childhood Hemiplegia“ в Бобат център Лондон и много други.

 

Благодарим за доверието!

Logo_Medicor-Liechtenstein-Jul-12

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни