» Стани доброволец – Подкрепи дете
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Стани доброволец – Подкрепи дете

6 ноември 2020

Фондация “Карин дом” подкрепя вече 25 години деца със специални потребности и техните семейства.
Но има много деца със специални потребности, които нямат семейства
и социалната изолация по време на глобалната пандемия прави тяхното ежедневие още по-трудно.

На територията на град Варна има 8 центъра за настаняване от семеен тип, в които деца и младежи със специални потребности живеят, подкрепени от специалисти. “Карин дом”, в партньорство с Фондация “Кахане”, започва дългосрочна инициатива за сформиране и обучение на доброволчески групи към всеки един от Центровете за настаняване с цел приобщаване и подкрепа на децата и специалистите в тези центрове.

Поради специфичните условия на 2020-та година доброволческите групи ще бъдат ангажирани приоритетно в дейности на открито около създаването на Мултисензорни и зеленчукови градини за 8-те центъра на територията на Варна.
Всеки доброволец може да се включи в групата като мине през няколко стъпки:
  1. Попълване на онлайн формуляр —> https://forms.gle/XaUekuJ6ayWKforU7
  2. Присъствие на информационна среща
  3. Обучение за доброволци през месец ноември
    (предвид ситуацията в страната, възможно е информационната среща и обучението да бъдат проведени онлайн)
  4. Предоставяне на пакет документи, съдържащ следното:
  • свидетелство за съдимост
  • декларация за здравен статус във връзка с Covid-19
  • декларация за зачитане на правата на детето
  • етичен кодекс на доброволеца

Първата среща на добровлците ще бъде на 21-ви Ноември от 18:00 ч.
Допълнителна информация ще бъде изпратена на всички одобрени кандидати на посочения от тях мейл.
Кандидатствайте, като попълните формулярът ТУК

logo

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now