За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Елена Тодорова

Психолог, Консултант ранно детско развитие в Център „Ранна интервенция“

Елена е психолог и консултант ранно детско развитие към център „Ранна интервенция“ на Карин дом от 2012 година. Тя оказва психологическа подкрепа на семействата още в родилния дом, отговаря на въпроси свързани с развитието на детето. Подкрепя семействата с професионалните си компетенции и опит в кърмаческа и ранна детска възраст. Специализира с методи и подходи за преодоляване на най-честите нарушения в ранното детство - затруднения в комуникацията, нарушена адаптация в ясла и градина и прилагането на семейно-ориентиран подход в терапевтичната работа с децата и техните семейства. Дипломиран психотерапевт към Дружеството по Позитивна психотерапия в България от 2009 година. Елена води тренинги за родители, по проекти на Карин дом, които помагат на семействата да се адаптират и застъпват за потребностите на своите „специални“ деца.

Образование

  • Магистър по Психология – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
  • Магистър „Управление на образованието“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Бакалавър по „Приложна и социална психология“ – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Сертификати

  • Обучение PECS - І ниво