За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Конференции и семинари

Уважаеми, специалисти, родители, студенти,

на 29-ти юли до 1-ви август 2020г. Карин дом организира Международната практическа конференция на тема: “Ефективни подходи за подкрепа на ранното детско развитие и междусекторно сътрудничество”, която вярваме че ще подпомогне вашето професионално израстване и родителски знания. Конференцията  ще бъде с превод на български език. Очакваме Ви!

До 25-ти юли имате възможност за включване в двата онлайн пакета, които са част от събитието:

ПАРТНЬОРИ НА СЪБИТИЕТО И СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА:

Фондации Велукс, Болница Аджибадем Алтънизаде, Турция и Rosslyn Dimyat Hotel Varna.

За регистрация и плащане посетете страницата на събитието тук 

Възползвайте се от преференциалните цени за ранно записване и плащане до 1-ви март!

ЗАЩО Е ВАЖНО?
Конференцията цели да обедини усилията на здравни специалисти, терапевти, възпитатели, доставчици на социални услуги, родителски организации, за ефективна подкрепа на ранното детско развитие и приобщаване на децата със специални нужди в общността.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА КОНФЕРЕНЦИЯТА?

Събитието е насочено към: терапевти, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, ерготерапевти, рехабилитатори, кинезитерапевти, социални работници, които са свързани пряко с терапията и интервенциите при деца, педагози от общообразователни детски ясли и градини и училища, медицински специалисти, студенти и родители.

Минали конференции

Семинари, работни срещи, кръгли маси

Карин дом инициира и участва в различни форуми, на които се обсъждат проблеми и възможности за промяна в политиките и нагласите на общественото съзнание спрямо децата със специални нужди.