» Конференции и семинари
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Конференции и семинари

Карин дом организира ежегодна Международна Конференция.

Събитието поставя акцент върху актуална, социално значима тема и събира на едно място професионалисти от различни области, които имат отношение към проблемите на децата със специални нужди.

Гост-лектори са специалисти от водещи чуждестранни организации, които работят с деца със специални нужди.

Минали конференции

Семинари, работни срещи, кръгли маси

Карин дом инициира и участва в различни форуми, на които се обсъждат проблеми и възможности за промяна в политиките и нагласите на общественото съзнание спрямо децата със специални нужди.