За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Стажантски програми

Преддипломни стажове и учебни практики

В Карин дом се провеждат преддипломни стажове и учебни практики на студенти от различни специалности – рехабилитатор, социални дейности, психология, логопедия, специална педагогика и др. Бъдещите специалисти имат възможност да се запознаят със съвременните методи и подходи за работа с деца със специални нужди и да се докоснат до опита на Карин дом.

Студентите се запознават с принципите за работа с деца, организация за предоставяне на услугите, както и с процеса на планиране и провеждане на терапията. Възможността за наблюдения и включване в индивидуалната и групова работа с деца в реална работна среда, подпомага за надграждането и качеството на учебния процес. Целта ни е да насърчим и подпомогнем практическото обучение на студентите.

Индивидуални стажове

Карин дом предлага и индивидуални стажове за специалисти в различни области, които са добра възможност за натрупване на практически опит. Стажантските програми са част от дейността на лицензирания ни обучителен център, а за включването в тях е дължима административна такса. За всеки студент се подготвя програма, в съответствие със специалността, а стажът преминава с помощта и под контрола на ментор-специалист от Карин дом. След приключване на преддипломния стаж студентът получава служебна бележка за проведените часове и дейности.

Как да кандидатствате

Моля, изтеглете формуляра за кандидатстване от тук и го изпратете попълнен на имейл trainingcentre@karindom.org

Научноизследователска дейност

Карин дом подпомага и осъществяването на научноизследователската дейност на преподаватели и студенти от университети, в областта на общественото здравеопазване, медицината, психологията, педагогиката и др. В резултат на научните изследвания се разработват публикации, доклади, научни издания, самостоятелно или в съавторство със специалисти от Карин дом.

Отзиви

Прекрасни млади хора, отдадени изцяло на професията си. Чувствах се като част от голямото семейство на Карин дом. Успях да видя на практика как се работи с децата – арт терапията, часове по Монтесори обучение, физиотерапия…
Ани Христова, студентка 2 курс, специалност “Социален мениджмънт”, ТУ-Варна, провела 3-месечен стаж в Карин дом

Изключително впечатлени сме от работата на целия екип на Карин дом. Всеки работещ тук е приел своята работа като своя кауза. Децата получават не само адекватни грижи и помощ, но и много нови знания и умения.
Група студенти от 1 и 2 курс, специалност “Социални дейности”, Медицински колеж – Варна