За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Стажантски програми

Преддипломни стажове и учебни практики

Карин дом има договори с  университети за провеждане на стажове. В Карин дом се провеждат преддипломни стажове и учебни практики на студенти с различни специалности- рехабилитатор, социални дейности, психология, логопедия, специална педагогика и др. Бъдещите специалисти имат възможност да се запознаят със съвременните методи и подходи за работа с деца със специални нужди и да се докоснат до опита на Карин дом.

Студентите се запознават с принципите за работа с деца, организация за предоставяне на услугите, както и с процеса на планиране и провеждане на терапията. Възможността за наблюдения и включване в индивидуалната и групова работа с деца в реална работна среда, подпомага за надграждането и качеството на учебния процес. Целта ни е да насърчим и подпомогнем практическото обучение на студентите.

Индивидуални стажове

Карин дом предлага и индивидуални стажове, които са добра възможност за натрупване на практически опит.

Ценоразпис за платени стажове

В таксата се включва освен прякото наблюдение на сесията и разяснение на основните цели, дейности, които се изпълняват по време на сесията и начините, по които се работи с детето. Стажантите се запознават с различни терапевтични методи, техники, стратегии за работа с деца с различни състояния.

Как да кандидатствате

Моля, изтеглете формуляра за кандидатстване от тук и го изпратете попълнен на имейл trainingcentre@karindom.org

Научноизследователска дейност

Карин дом подпомага и осъществяването на научноизследователската дейност на преподаватели и студенти от университети, в областта на общественото здравеопазване, медицината, психологията, педагогиката и др. В резултат на научните изследвания се разработват публикации, доклади, научни издания, самостоятелно или в съавторство със специалисти от Карин дом.

Отзиви

Прекрасни млади хора, отдадени изцяло на професията си. Чувствах се като част от голямото семейство на Карин дом. Успях да видя на практика как се работи с децата – арт терапията, часове по Монтесори обучение, физиотерапия…
Ани Христова, студентка 2 курс, специалност „Социален мениджмънт“, ТУ-Варна

Изключително впечатлени сме от работата на целия екип на Карин дом. Всеки работещ тук е приел своята работа като своя кауза. Децата получават не само адекватни грижи и помощ, но и много нови знания и умения.
Група студенти от 1 и 2 курс, специалност „Социални дейности“, Медицински колеж – Варна