» Изследвания и публикации
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Изследвания и публикации

Постерна презентация на иновативния метод „Терапия на трамплин“

Постерът беше представен от екип на Карин дом по време на Националната конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развтието, провела се в гр. София в периода 23-25 октомври 2014г.


Изследователски доклад „Ранна интервенция на деца с увреждания в България: алтернатива на институционалната грижа за деца от 0-3“

Докладът представя резултатите от изследователския проект „Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания: от добри практики до държавна политика”, предприет от фондация „Карин дом” в партньорство с фондации „Отворено общество”.

На Български език

На Английски език