За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Изследвания и публикации

За програма „Ранна интервенция:

ПРОГРАМА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ КАРИН ДОМ – информационен материал за модела на работа и функциониране на услугата, който можете да прочетете, 2020г.

НАРЪЧНИК ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ –  Създаване, управление и развитие на услуги по ранна детска интервенция –подготвен съвместно с Община Варна и Фондация „Карин дом“, 2020г.


Изследователски доклад „Ранна интервенция на деца с увреждания в България: алтернатива на институционалната грижа за деца от 0-3“

Докладът представя резултатите от изследователския проект „Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания: от добри практики до държавна политика”, предприет от фондация „Карин дом” в партньорство с фондации „Отворено общество”.

На Български език

На Английски език

 

Постерна презентация на иновативния метод „Терапия на трамплин“

Постерът беше представен от екип на Карин дом по време на Националната конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развтието, провела се в гр. София в периода 23-25 октомври 2014г.