За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

"Дете, Семейство, Общност - от ранна интервенция към приобщаващо образование"

Национална конференция

Регистрирайте се тук
Кога
17 и 18 декември
2018

Къде
Варна
Зала "Пленарна"
на Община Варна

С фокус върху семейно-ориентирания подход

На 17-18-ти Декември във Варна ще се състои Национална конференция "Дете, Семейство, Общност - от ранна интервенция към приобщаващо образование". Желанието ни да споделим добрите практики, даващи резултати и ефикасните методи и тенденции в грижата за децата ни мотивира да организираме това събитие, което акцентира върху важността на адекватните мерки за ранна интервенция и качественото приобщаващо образование.

Конференцията ще бъде платформа за изява както на професионалистите от Карин дом, така и на експерти от водещи организации в детското развитие и терапевти с опит от Великобритания. По време на двудневното събитие ще обърнем внимание на връзката между децата, семейството и професионалистите, които подкрепят децата със специални потребности, както и ролята на общностите (професионални, родителски и социални) при адекватното реализиране на политиките на равнопоставеност.

Семейно-ориентираният подход е тенденция, която ще бъде фокус в първия ден на конференцията, а дискусиите по време на събитието ще бъдат насочени към повишаване на експертното и обществено внимание по темите за децата и професионалистите, които работят пряко с тях за по-доброто им бъдеще.

Вижте програмата в PDF

В рамките на събитието ще се проведе и конкурс с постерни презентации. Комисия ще оцени всяка представена презентация и отличените ще получат награди. Голямата награда е ваучер за обучение на Карин дом. Очакваме Вашите презентации преди откриване на конференцията. Анотации към постерните презентации, в рамките на една страница, можете да подадете на имейл: zatanasova@karindom.org

Всички участници и лектори в конференцията ще получат Сертификат за участието си. Представените по време на събитието доклади, ще бъдат представени в електронен сборник.

Панел „Ранна детска интервенция“

Панел „Към приобщаващо образование“

С партньорството на

obshtina-varna-logo  omv-logo omv-logo

Новини

За да споделяме с вас новини за събития и инициативи или полезна информация, моля оставете ни мейла си.
Няма да го предоставяме на трети лица.

За кого е предназначена конференцията

  • терапевти - психолози, специални педагози, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти и други
  • специалисти, работещи в социалната сфера
  • педагози от общообразователни и специални детски градини и училища
  • медицински специалисти от всички направления
  • студенти от свързани специалности
  • родители и членове на семействата на деца със специални потребности

Програма и покана за конференцията

Вижте програмата в PDF Покана в PDF

Такси за участие

  • Такса за участие на двудневната конференция - 60 лева
  • Такса за студенти - 50 лева
  • Такса за групи над 5 души от една организация - 50 лева на човек

Плащане на таксата по банков път

Данни за банкова сметка:
SG Експресбанк
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG75TTBB94001528452286
BIC: TTBBBG22

Регистрацията е отворена

Местата са ограничени! Запазете своето място, като попълните онлайн регистрационната форма преди 10 декември 2018

Регистрирайте се тук

Място на провеждане

Конференцията ще се проведе в Юнашкия салон
гр. Варна, бул. „Христо Ботев“, срещу Катедралата

Как да стигнете

От ЖП гара Варна - Автобус №7
От Автогара Варна - Автобус №148 и №409
Разписание на градски транспорт Варна

За въпроси и запитвания

Магдалена Цонева - mtsoneva@karindom.org - 0878 302517

Партньори

Monica Ingemarsson

Monica Ingemarsson e по образование детски учител и логопед. Нейният професионален опит обхваща длъжности, като учител и логопед в Дания, Съветник по системата за образователна и психологична подкрепа на общинско ниво в Норвегия, Консултант към Норвежката система за подкрепа на образованието за деца със специални нужди, Ръководител на отдела за ранна интервенция в образованието за деца със специални нужди, Държавен старши съветник в STATPED, в момента е консултант на свободна практика.


Wenche Rognlid

Wenche Rognlid е по образование учител и специален педагог. Нейният професионален опит включва: учител в общообразователно училище, учител в училище за деца с поведенчески проблеми, Консултант към Норвежката система за подкрепа на образованието за деца със специални нужди – национално ниво, Държавен старши съветник в STATPED.


гл.ас. д-р Анна Трошева

гл.ас.д-р Анна Трошева-Асенова по образование е логопед и специален педагог - слухово-речев рехабилитатор. В докторската си дисертация разработва специална методика на обучението по писане при деца с детска церебрална парализа. Има дългогодишна практика в частния сектор като логопед и специален педагог. От 14 години е преподавател в катедрата по Специална педагогика и Логопедия на СУ "Св.Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика. Съавтор е на книгите "Как да подпомогнем детето с обучителни трудности в училище и в къщи" и "Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда".


Софийски Университет Св. Климент Охридски

Доц. д-р Анна Трошева-Асенова

Доц. д-р Анна Трошева-Асенова е специален педагог и логопед, преподавател с над 10-годишен стаж в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Автор е на книгите "Играта и децата със специални образователни потребности" (2018), "Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда" (съавторство, 2014) и "Как да подпомогнем детето с обучителни трудности в училище и в къщи" (съавторство, 2006). Автор е на над 50 научни публикации в областта на специалната педагогика и логопедията, както и на фейсбук страницата "Работа с деца със СОП". Интересите й са в областта на играта, сензорното развитие, алтернативната комуникация, специалното и приобщаващото образование на деца с различни увреждания и особености в развитието. Работи с деца от предучилищна възраст с типично и атипично развитие, както и с техните родители и учители под формата на терапевтични срещи, групи за игра и семинари.


Специалисти от екипа на Карин дом

Звезделина Атанасова, Директор Център професионално обучение

Николета Йончева, логопед

и други


Севджихан Еюбова

Севджихан Еюбова е клиничен психолог, специалист по ранна интервенция и приложен поведенчески анализ. Професионалните ѝ интереси са свързани с детското развитие, оценката на нарушенията от аутистичния спектър и разработване на програми за подкрепа на родители и деца.

Има над 10-годишен клиничен опит като консултант, участва в адаптацията на редица методики за скрининг на развитието и психодиагностика, води обучения за мултидисциплинарни екипи в сферата на здравеопазването, образованието и социалните услуги.

Член е на Дружеството на психолозите в България, Българската асоциация на специалистите по здравни грижи и на международен екип от изследователи към мрежата за Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите.


Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м.

Завършва медицина в МУ гр.Варна - 1994г. През 1995г. преминава курс по съвременна епидемиология във Института по обществено здраве, Кеймбридж, Великобритания. Завършва магистърска степен по Обществено здраве в Маастрихтски университет, Холандия през 1997г. Придобива специалност по Социална медицина, медицинска статистика и здравен мениджмънт - 1998г. В периода 1999-2002г е администратор и изследовател в проучване „Хранене и инсулти, Варна, финансирано от Wellcome Trust London. Oт 2003 г. е асистент в катедрата по Социална медицина и организация на здравеопазването, Факултет Обществено здраве, МУ Варна. През 2008г. защитава дисертационен труд на тема „Осведоменост, лечение и контрол на артериалното кръвно налягане сред селско население. Бариери за контрол”.​

Има над 50 публикации и участия в научни конгреси. Основните научни интереси са в областта на епидемиология на сърдечно-съдови заболявания и рискови фактори от страна на храненето; здравни неравенства с фокус град/село.

Член на БЛС, Научното дружество по Социална медицина, Европейска асоциация по обществено здраве и Международната асоциация по епидемиология; Член на УС на сдружение „Обществено здравеопазване-99”.​

Ас. д-р Силвия Павлова Николова

Бакалавър и магистър по "Здравен мениджмънт" през 2006г. Защитава втора магистратура по слециалност "Специална педагогика" към Софийски университет през юни 2007г. От август 2007г. август 2009г. работи и учи в магистърска изследователска програма по социални науки в Univesidad Autónoma de Nuevo León [UANL], Монтерей, Мексико. От 2009г. до 2013г. е докторант към билатерална докторска програма към университетите UANL и University of Texas-Arlington [UTA]. Дисертацията й адресираща проблемите на хора с увреждания в Монтерей и Далас печели стипендия на UTA за най-добра дисертация, а през юли 2014г. дисертацията печели първо място в национален конкурс в САЩ за научно изследване по проблемите на хората с увреждания. От септември 2014г. е асистент по социална медицина и биостатистика към катедра Социална медицина и организация на здравеопазването в МУ-Варна.

Има над 25 публикации и участия в научни конгреси в чужбина и страната. Основни научни разработки са в областта на глобалното здраве: хора с увреждания, обществено здравеопазване, неравенства, СПИН и др.


Яни Георгиев Шивачев

Яни Шивачев е аситент в „Учебно-научен сектор „Рехабилитатор“, Медицински колеж, Медицински университет - гр. Варна.

Научни интереси: Кинезиология и Патокинезиология, Лечение на пациенти с импинджмънт синдром и замръзнало рамо. Невропластичност; Двигателни нарушения при деца.

доц. д-р Стефан Цветанов Цеков, дм

Доцент по Неврология; Ръководител на „Учебно-научен сектор „Инспектор по обществено здраве и Социални дейности“, Медицински колеж, Медицински университет - гр. Варна;

Научни интереси: Лечение на епилепсията и съдовите заболявания; Рехабилитация на неврологичните заболявания; Електрофизиологични изследвания на неврологичните заболявания; Долекарска помощ; Неврология на развитието.


Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

Преподавател в Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”.
Директор на Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр.Варна.
Съвтор на образователни софтуерни продукти за целите на обучението по български език и литература в начален етап на основна образователна степен.
Интегрира информационните технологии в обучението на 6-10 годишните деца в контекста на приобщаващото образование.

Д-р Севджихан Еюбова, клиничен психолог

Севджихан Еюбова е клиничен психолог, с докторска степен по социална, организационна и консултативна психология. Има над 10 годишен клиничен опит в работата с деца и родители в „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“, консултант е към редица неправителствени организации, ангажирани с подобряване на грижите и услугите за децата с хронични заболявания и техните семейства. Ръководила е екипи по национални проекти, свързани със съобщаване на нежелани новини в медицинската практика, както и въвеждане на нови подходи за подкрепа на семействата на ниво болница и в общността. Професионалните и интереси са свързани с нарушенията в детското развитие, психодиагностиката, подкрепата на родителите и обучението на специалисти от „помагащите“ професии.


Меглена Тодорова

Меглена е рехабилитатор, кинезитерапевт, Бобат терапевт, консултант на свободна практика. Притежава Диплома от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София 1998г. с бакалавърска степен по Кинезитерапия; Диплома от Медицински университет гр. Плевен 1989г. със специалност Рехабилитатор; 2001 24-26/ 09 Лондон, Великобритания – Сертификат: Въвеждащ курс Бобат – Бобат център; 2001 1/10 – 23/11 Лондон, Великобритания Успешно завършен следдипломен осем седмичен основен курс Бобат - 240 часа - Бобат център Маргарет Мейстън ; Жан – Пиер Маес; 2001 7-10 / 06 Блед, Словения - Участие 5- ти световен конгрес Церебрална Парализа – Постерна презентация „ Бобат в България”; 2004 5/07- 27/08 Кардиф, Великобритания Детски Център Бобат Сертификат: Въз основа на предварително проведен осем седмичен курс - Успешно завършен втори осемседмичен основен курс Бобат за терапия на деца с ДЦП и свързани неврологични състояния (N.D.T.)240 часа, като първа фаза от обучението и за Обучител по метода Бобат. Това и дава възможност да бъде асистент обучител в Основен осемседмичен Курс Бобат. - Gillian Stern, Senior Bobath Tutor, Великобритания ; Christine E Barber Senior, Bobath Tutor, Великобритания; Препоръка да завърши образованието си за Преподавател Бобат по стандартите на Европейската асоцияция на Бобат Преподавателите(EBTA).

"Преминала съм още редица обучителни модули които са в тясна връзка с терапията и свързаните проблеми на деца със специални нужди. За 27 години опит като терапевт, 20 от които работа с деца, съм приела работата си не само като професия, а и като кауза. За мен да работя с деца и да виждам резултат дори в рамките на час терапия е най- вдъхновяващото хоби. Обичам децата с които работя и уважавам семействата им."


Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Ас. д-р Екатерина Вълчева, ФОЗ, Катедра по хигиена и епидемиология

Доц. д-р Ружа Панчева, д.м., ФОЗ, Катедра по хигиена и епидемиология


Стела Пламенова

Стела Пламенова (Куюмджиеф) е родена и учила в България. Има магистърска степен по специална педагогика от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Стела има специализация от Университета Кеймбридж с фокус върху състоянията от аутистичния спектър и поведенческите затруднения. Тя притежава Национална професионална квалификация за училищен директор.

Стела е започнала кариерата си в сферата на образованието за ученици със специални потребности в училище Спринг Комън през 2004г., където се е развила от класен ръководител до заместник-директор и ръководител на „Училище за открития“.

От 2016г. Стела е поела ролята на директор на училище Сандън в Грантъм, което е едно от училищата, обединени в Приобщаващ тръст в общността. Тя е част от стратегическия лидерски екип на Тръста и се грижи за осигуряването на най-високо качество на учебния процес в Сандън и останалите 12 училища от Тръста. Работата на Стела и на нейния екип и добрите резултати на учениците са оценени с отлична оценка по време на държавната инспекция през 2017г. Стела също така е настоятел на специално училище Джон Филдинг в Бостън, Линкълншър.

През последните няколко години Стела организира и води множество тренинги за професионално развитие за училищния персонал и за по-широката общественост с цел по-добро преподаване и учене за децата със СОП на местно, национално и международно ниво.

Стела е отдадена на своята съвместна работа с Карин дом с крайната и амбициозна цел за подобряване на училищното образование за деца и младежи със специални образователни потребности в България.


Екипът на Карин дом

ЗВЕЗДЕЛИНА АТАНАСОВА, Директор на Център за професионално обучение „Карин дом“

Звезделина е един от емблематичните специалисти на Карин дом – специален педагог и логопед, опитен обучител, консултант и супервизор. Повече от 20 години тя споделя знанията и опита си с колеги, учители, терапевти, родители и работи неуморно за повишаване качеството на живот на децата със специални нужди. Професионалните ѝ компетенции включват използване на терапевтични методи и подходи, даващи резултат в терапията на децата.

Като методист на ЦСРИ „Карин дом“ подбира терапевтичните методи и подходи за работа с децата. Тя е автор и съавтор на специализирани ръководства и наръчници за работа с деца със специални нужди.Обучава специалисти от страната и чужбина, родители и студенти. Активно следи новостите в областта на работата с деца със специални нужди. Взема участие в конференции, кръгли маси и форуми в страната и чужбина.

ЖЕНИСЛАВА САПУНДЖИЕВА, Директор „Услуги за деца и семейства“, обучител

Жени отговаря за управлението на основните социални услуги на ЦСРИ и Център Ранна интервенция в Карин дом. Тя е социален психолог, обучител и професионален супервизор. Професионалните й интереси са свързани с работата със семействата, тя е основоположник на родителските групи за взаимопомощ и подкрепа в Карин дом.

От 2011г. Жени участва в мултиплициране на услугата Ранна интервенция за деца 0-3 и техните семейства на регионално и национално ниво. Прилага и разпространява семейно-ориентирания подход в услугите за семейства на деца със специални нужди, почерпен от опита на водещи теоретици и практици от Канада, САЩ в областта на Ранното детско развитие и Ранната интервенция.

НИКОЛЕТА ЙОНЧЕВА, Логопед, обучител

В момента Николета е на специализация в САЩ със стипендия за развитие на гражданско общество от Българо-американската комисия по обмен "Фулбрайт". Николета няма търпение да сподели своя опит на конференцията! Тя ще води панел за Семейно-медиирана интервенция и ще представи чрез видео работата на колегите от Университета в Орегон, водещи специалисти по ранна интервенция и приобщаващо образование. Своя опит ще сподели и директорът на програма Ранна интервенция Джуди Нюман.

Николета обича да работи с децата, да открива начини на комуникация с всяко от тях и да придава смисъл на взаимното общуване. Има опит в различни новаторски проекти, свързани с хората с увреждания, които са осъществени както в страната, така и в чужбина. Докторант е по Логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“ – София.

ЕЛЕНА ГОРЧЕВА, Психолог, Мениджър терапевтичен екип

Елена е мениджър на терапевтичния екип и практикуващ психолог в Карин дом. Професионалните й интереси са свързани с работата с деца с различни нарушения в развитието и с техните семейства. Особен интерес представляват нарушения от аутистичния спектър и хиперкинетичните разстройства. Интересува се от прилагането на семейно-ориентирания подход. Участвала е в множество допълнителни обучения и квалификации, семинари и практически занятия с лектори от Великобритания, САЩ, Канада, Гърция и България в областта на терапия на деца със специални образователни потребности и работа с родители.

АНЕТА МОРФОВА, Логопед

Анета има дългогодишен опит като логопед в работата с деца със специални нужди. Екипният подход при индивидуалната работа с децата и резултатите я вдъхновяват и мотивират да продължава да се обучава и развива в областите сензорно-базирани дейности, алтернативни системи за комуникация и техники при хранене. Ани споделя: "Съвместно с родителите изживявам първото повдигане на ръка в отговор, всяка нова думичка, усмивката на детското лице, когато е разбрано. Чуствам се късметлийка и съм удовлетворена, защото работя това, което съм учила и обичам."

ЕКИП РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ


Програма на конференцията

17 декември 2018

Очаквайте скоро

18 декември 2018

Очаквайте скоро


Очаквайте скоро!


Основни правила за провеждане на дискусионните панели

Уважаеми участници,

Благодарим за Вашето заявено желание да участвате в конференцията! Имаме удоволствието да Ви запознаем с основните правила за провеждане на дискусиите по време на събитието.

Програмата предвижда три дискусионни панела. По време на презентациите всеки участник има възможност да задава въпросите си само в писмен вид (на листчета, получени при регистрацията). Въпросите се предават на най-близкостоящия организатор, който периодично ги предоставя на модератора. Целта на този вид дискусия е да се спести време от изказвания и да се предостави възможност на повече участници да зададат своите въпроси.

В края на конференцията е планирана заключителна дискусия, в рамките на която участниците в залата могат да направят своите изказвания.

Благодарим за разбирането!
Екипът на Карин дом