За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Център Професионално обучение

Към момента Център за Професионално обучение „Карин дом“ предлага следните професии и специалности към тях:

  • Професия „Сътрудник социални дейности“, код 762020
  • Специалност “ Социална работа с деца и семейства в риск“, код 7620201, трета степен на професионална квалификация
  • Специалност “ Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, код 7620202, трета степен на професионална квалификация
  • Професия „Помощник – възпитател“, код 762030
  • Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“, код 7620301,трета степен на професионална квалификация
  • Професия „Социален асистент“1 код 762040
  • Специалност „Подпомагане на деца“, код 7620401, втора степен на професионална квалификация.

 

Лицензия