За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Магдалена Цонева

Мениджър обучителна и изследователска дейност  

Магдалена е прекарала целия си професионален път във Фондация „Карин дом“ още от стартирането на дейността на Центъра. От 2006 г. е част от екипа на Обучителния център, а през 2021 г. поема ролята на мениджър на обучителната дейност. Работата й е свързана с организиране, промотиране и развиване на обучителната дейност и разпространение на модела на Карин дом за работа с деца със специални нужди и техните семейства. Тя поддържа комуникация и изгражда партньорства с международни обучители и партньори, участва активно в проектната дейност на Карин дом. Организира обучения и конференции с международни лектори. Занимава се със застъпническа дейност относно ранното детско развитие, ранната детска интервенция и приобщаващото образование. Участвала е в развиването на услугата Ранна интервенция на Карин дом, като е убедена в ползите от работата в естествената среда на детето, прилагайки семейно-ориентирания подход.

Образование

  • Магистър инженер-мениджър – Технически университет, Варна

Допълнителни квалификации

  • Участие в обучения и квалификации, организирани за екипа на Карин дом с водещи лектори от Великобритания, Канада, САЩ и др.
  • Обмяна на опит в рамките на проектна дейност с европейски партньори и посещение на услуги за деца и семейства
  • Участия в национални и международни конференции и семинари
  • Летен институт „Нови практики в оценката и интервенцията в ранното детство” с водещ проф. Карл Дънст, водещ учен и изследовател в областта на Ранната детска интервенция - Университет на Британска Колумбия, Ванкувър, Канада
  • Работа по превода и адаптацията за България на скрининг за детското развитие: Въпросници по възрасти и етапи ASQ-3 и ASQ:SE