За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом организира национална среща по темата за професионалното прегаряне

2 юни 2024

На 27 май 2024 г. Карин дом проведе онлайн събитие по проект Burnout FREE ECI. Участваха 84 човека от цяла България, както и от Гърция. Присъстваха представители от различни целеви групи като социални работници, родители на деца със специални нужди, учители, служители на НПО, психолози, логопеди, ръководен персонал на държавни и частни институции за социални услуги, икономисти, физиотерапевти, ерготерапевти, хора с увреждания, представители и заинтересовани страни на публични органи в секторите на здравеопазването и социалните услуги, настоящи университетски преподаватели и студенти.

В първата част на събитието Дарина Райкова, ръководител на проекта и Димитрина Бакалова, координатор на проекта, представиха постигнатото до момента, както и предстоящите дейности. По време на втората част д-р Николета Йончева, логопед, Веселина Тинчева, социален работник и Виргиния Василева, психолог и психотерапевт, представиха част от теорията от учебните материали, които разработиха в рамките на проекта, както и някои от техниките и практики за справяне със синдрома на прегаряне.

На уебсайта на проекта ТУК – ще бъде разработен Burnout FREE ECI Hub, позволяващ на всички заинтересовани страни да се свързват, използват и споделят научни знания, инструменти, практики и други ресурси.

Ето и някои идеи за превенция на Burnout при родители на деца със специални нужди

  • При постъпване в детско заведение, е добре да се подготви профил на детето – какви са неговите възможности, предпочитания, любими дейности и др. с цел хората, които общуват с детето, да се фокусират върху неговите възможности, а не дефицити;
  • Кръг на подкрепата – родителите да търсят опора в хора в най-близкия им кръг, било то семейство или приятели;
  • Грижа за себе си и един за друг – в рамките на родителските отношения;
  • Списък с благодарности;
  • Дневник на настроението;
  • Техники за релаксация – чрез контролирано дишане, медитация и др.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни