За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Първа международна среща по проект “Ранна детска интервенция без прегаряне“

2 април 2022

В рамките на изпълнението на проект „Ранна детска интервенция без прегаряне“, насочен към специалисти и родители на деца със специални потребности: превенция, общи предизвикателства и взаимно овластяващи методологии и практики в услугите по ранна детска интервенция (No: 2021-1-EL01-KA220-ADU-000035230) по програма Еразъм+, KA220-ADU-Cooperation partnerships in adult education, координирано от AMIMONI и управлявано от Фондация за държавни стипендии, всички партньори по проекта имаха възможност да се срещнат във Варна за първата международна среща, която се реализира в периода 14-15.03.2022 г.

Тези партньори, които не успяха да се включат в срещата на живо, се включиха виртуално, което през последните две години се приема като част от ежедневието ни. Обсъдихме подробно плановете за следващите няколко години като изяснихме ролите и отговорностите на всеки един от партньорите. Разнообразната комбинация от специализации и опит сред партньорите означава, че ще можем да постигнем широк спектър от резултати в подкрепа както на професионалистите, така и на родителите.

Всички партньори заедно – виртуално и на живо по време на срещата във Варна

В продължение на тригодишното си изпълнение, проектът цели да постигне 6 основни резултата:
1. Проучване на прегарянето и доклад и проучване и оценка на нуждите.
2. Разработване на обучителни материали и съдържание за професионалисти и родители.
3. Методология и доклад за пилотиране на РДИ без прегаряне.
4. Разработване на игра за електронно обучение.
5. Сертифициране.
6. Дигитален инструментариум и разпространение на методологията.

След срещата във Варна партньорите стартират работа по преглед на литература за съществуващи практики, програми и проекти в областта на прегарянето, както и нормативни, стратегически, стратегически и други документи, които изследват този процес. Чрез проучването и оценка на нуждите ще се придобият задълбочени познания за нуждите на професионалистите и родителите на деца със специални потребности в услугите по РДИ и ще се идентифицират рисковите фактори и последиците от прегаряне.

Следващата ни среща на живо ще бъде през юли 2022 в Хърватска, по време на която участниците ще разсъждават върху резултатите от първата дейност и ще работят съвместно за структуриране на съдържанието на обучителните материали.
Партньорите, които успяха да дойдат до Варна и да се включат в срещата на живо имаха възможност да опознаят нашия красив и уютен град, познат с нежното си море, хубавите плажове и забележителните обекти.

Бебешката кутия на Карин дом, която получиха повече от 1000 семейства на новородени от Варна

След края на срещата участниците посетиха сградата на Фондация Карин дом, където разгледаха базата с множество стаи и специализирано оборудване, запознаха се с услугите, които предлагаме и се срещнаха с някои от нашите специалисти. Освен всичко това, показахме на нашите партньори специално разработената от специалистите ни Бебешка кутия, която получава всяко семейство на новородено във Варна. Тази инициатива на Карин дом впечатли много нашите партньори част, от които познават практиката от някои други европейски държави.

За повече информация за това какво се случва по проекта „Ранна детска интервенция без прегаряне“ може да следите тук или да следите проекта ни в социалните медии с #BurnoutFree

Този проект (No:2021-1-EL01-KA220-ADU-000035230) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява възгледите само на автора и не отразява позицията на Комисията. Комисията не носи отговорност за информацията, която се публикува.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни