За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Следдипломно обучение „Ранна Детска Интервенция“ на МУ Варна и Карин дом

27 юни 2018

Уважаеми колеги,

Катедра „Хигиена и епидемиология“, факултет „Обществено здравеопазване“ на Медицински университет – Варна и Карин дом организират съвместно следдипломно обучение „Ранна Детска Интервенция“ в два модула, които ще се проведат на: 9-11.07.2018 г. и 16-18.07.2018 г. 

Структура на обучението: Обучението се провежда в 60 учебни часа /6 дни х 10 учебни часа/, 2 модула по три последователни дни – 9-11.07.2018 г. и 16-18.07.2017 г. – всеки ден от 09.00 до 18.00 ч.

Заключителен документ: Обучението приключва с издаването на сертификат от Медицински университет-Варна при посещение на над 75% от модулите.

Програмата можете да видите ТУК

Място на провеждане: РЗИ – Варна, ул. Брегалница № 3, ет. 11. Панорамна зала 1.

Цена на курса – 250 лв.

ЛЕКТОРИ:
Медицински унивеситет- катедра „Педиатрия и медицинска генетика“: проф. д-р В. Йотова, д.м.н. – детски ендокринолог , доц. М. Георгиева=детски гастроентеролог, д.м., д-р Р.Стойчева-детски ендокринолог, д-р Пл. Димитров – невролог, д-р М. Железов – невроанатом
Медицински колеж – проф. д-р Д. Близнакова – детски нефролог, доц. д-р Цв. Търпоманова, д.м. – психиатър
Медицински университет – Катедра „Хигиена и епидемиология“ – доц. д-р Ружа Панчева, д.м. – педиатър, специалист по хранене и диететика, д.м. д-р Екатерина Вълчева -педиатър
Медицински университет, катедра „Здравни грижи“ – доц. С. Борисова, д.м. – социална медицина
Филиал МУ – Велико Търново – доц. Д. Димитрова, д.пс. – психолог
Фондация „Карин дом“ – Женислава Сапунджиева, Веселина Василева, Звезделина Атанасова, Андреас Андреу, Николета Йончева и други специалисти от Програма „Ранна интервенция“ на Карин дом.

Кратка анотация: Следдипломното обучение „Ранна детска интервенция“ се организира за втори път като съвместно събитие между Медицински университет – Варна и фондация „Карин дом“. Като лектори участват изтъкнати специалисти, работещи в областта на оценка на отклоненията в ранното развитие на детето и преодоляването на установените дефицити. Обучението е предназначено за: медицински сестри, акушерки, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, социални работници, учители, ерготерапевти, специалисти по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт.

Как да заявите участие в курса:
Моля, изпратете в срок до 05.07.2018 следните документи:
• регистрационна форма /заявление/- по образец МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК;
• сканирана диплома за висше образование;
• сканирано копие от платежното нареждане за 250 лв. по сметка на МУ-Варна: Банка „ДСК“ЕАД-клон Варна, BIC: STSABGSF и IBAN: BG24STSA93003100040700.

Е-mail за изпращане на заявките и приложените документи:
Нели Зафировска
E-mail: neli@mu-varna.bg
Тел: +359 52 677 017

или на място в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ на ул. Марин Дринов 55 – отдел Следдипломно обучение,

Повече информация може да получите от:
• Отдел Следдипломно обучение на МУ-Варна, Нели Зафироска, Тел: 052 677 017
E-mail: neli@mu-varna.bg (относно записването и сертификатите)
• Фондация „Карин дом“- Магдалена Цонева, тел. 052 302 517, 0878 750 269,
Е-мail: mtsoneva@karindom.org
• Доц. д-р Ружа Панчева, д.м.
E- mail: rouzha.pancheva@gmail.com

 

 

Снимка: https://artmedia-bg.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни