За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Николета Йончева

Доктор по Логопедия, бакалавър специална педагогика, слухово-речеви рехабилитатор и обучител

Николета се присъедини към екипа на Карин дом през 2013 година. Обожава да работи с децата, да открива начини на комуникация с всяко от тях и да придава смисъл на взаимното общуване. Има опит в различни новаторски проекти, свързани с хората с увреждания, които са осъществени както в страната, така и в чужбина. Нейните професионални интереси са в областите комуникация, хранене и пиене, жестов език, ранно детско развитие и семейно-медиирана интервенция. Работила е като актьор и жестов преводач в единствения по рода си театър за хора с нарушен слух „Мим-Арт“. Участвала е в различни инициативи към театър „Цвете“ и е работила пет години в Народен театър „Иван Вазов“. Николета Йончева е сертифициран ABA и PECS терапевт. Чувства се добре в ролята на обучител, защото обича да споделя наученото и да вдъхновява за новото. Защитила Докторска степен по Логопедия в СУ „ Св. Климент Охридски“ – София на тема: " Семейно-медиирана ранна интервенция при деца със затруднения във функционалната комуникация и адаптивните умения".

Образование

 • Доктор по Логопедия и Специална педагогика
 • Магистър по „Логопедия“ – СУ „Св. Климент Охридски“ – София
 • Бакалавър по „Специална педагогика“, „Слухово - речева рехабилитация”

Сертификати

 • Functional ABA
 • PECS
 • Coursе for teachers: Special Education Needs from British Council
 • Parent – Mediated Intervention
 • Оценка на деца с множество увреждания относно образователното им развитие
 • Музикално взаимодействие. Комуникация с деца с множество увреждания
 • Използване на Rebound therapy
 • Сензорни занимания
 • TACPAC
 • Йончева, Н. и кол. Подпомагане на прехода от терапия към включване. Улесняване на активността и участието на млади хора с комплексни и интензивни нужди от подкрепа /издадено книжно издание в 7 държави/ „Подпомагане на прехода от терапия към включване“, Хеликс прес, 2017 с. 74
 • Йончева, Н. „Семейно-медиирана ранна интервенция“. „Води и биоразнообразие“ от поредицата „Интердисциплинарни четения“, 2021(предпечат)
 • Йончева, Н. Ранно детско развитие - кога да потърсим специалист? Първите седем, 2019
 • Йончева, Н. Ценното общуване, Сп. Кенгуру, 2021, изд. Ел Креатив ООД, бр. 172, стр. 68-69
 • Йончева, Н. Семейно-медиирана интервенция през погледа на практиката, сп. Практическа педиатрия, 2021, Салвис АД ,бр.3 стр. 26-27.
 • Йончева, Н. Как да помогнем на детето да общува и опознава света, сп. Жената днес,2021, изд. „РИС“ ООД бр. 3 стр. 60-61
 • Ioncheva, N. Family-mediated intervention in support of inclusion, EENET’s next edition of Enabling Education Review, 2019 p.14
 • Йончева, Н. и Цветанова, Ст. Има ли място за притеснение в развитието на моето дете? Къде да получа отговор? 2020 https://karindom.org/ima-li-mqsto-za-pritesnenie/
 • Йончева, Н. и Цветанова, Ст. Детето ми – как да играя и общувам с него – 10 малки тайни, 2020 https://karindom.org/kak-da-igraem-i-obshtuvame-s-deteto/
 • Йончева, Н. и Цветанова, Ст. Премахването на памперса – мисия възможна, 2020 https://karindom.org/pemahwane-na-pampersa/
 • Цветанова, Ст., Йончева, Н. 10 начина да подобрим храненето на детето, 2020 https://karindom.org/10nachina/
 • N. Yoncheva, S. Nikolova, R. Pancheva, V. Vasileva, B. Cherkezova: A case study of the challenges in the care of children with disabilities during COVID- 19 epidemic in Bulgaria, 2020 abstract book of 8th Congress of the European academy of pediatric society EAPS, p. 1666