За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Николета Йончева

Логопед, обучител

Николета се присъедини към екипа на Карин дом през 2013 година. Обожава да работи с децата, да открива начини на комуникация с всяко от тях и да придава смисъл на взаимното общуване. Има опит в различни новаторски проекти, свързани с хората с увреждания, които са осъществени както в страната, така и в чужбина. Нейните професионални интереси са в областите комуникация, жестов език, ранно детско развитие и семейно-медиирана интервенция. Работила е като актьор и жестов преводач в единствения по рода си театър за хора с нарушен слух „Мим-Арт“. Участвала е в различни инициативи към театър „Цвете“ и е работила пет години в Народен театър „Иван Вазов“. Николета Йончева е сертифициран ABA и PECS терапевт. Чувства се добре в ролята на обучител, защото обича да споделя наученото и да вдъхновява за новото. В момента е Докторант по „Логопедия“ в СУ „ Св. Климент Охридски“ – София.

Образование

 • Магистър по „Логопедия“ – СУ „Св. Климент Охридски“ – София
 • Бакалавър по „Специална педагогика“, „Слухово - речева рехабилитация”

Сертификати

 • Functional ABA
 • PECS
 • Coursе for teachers: Special Education Needs from British Council
 • Parent – Mediated Intervention
 • Оценка на деца с множество увреждания относно образователното им развитие
 • Музикално взаимодействие. Комуникация с деца с множество увреждания
 • Използване на Rebound therapy
 • Сензорни занимания
 • TACPAC