За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Андреас Андреу

Кинезитерапевт, обучител

Андреас започва работа в Карин дом през 2011 година като кинезитерапевт. Усмихнат и харизматичен Андреас бързо се превръща в любимец на децата. От 2012 година Андреас е част и от обучителния екип на Карин дом. Знанията си в областта на сензорномоторното и двигателното развитие на децата със специални нужди споделя със специалисти и родители на обученията, консултациите и супервизиите, в които участва. Има интерес към съвременните тенденции в областта на неврологията, психиатрията, физиотерапията, физическото възпитание и спорт, работата с деца с ДЦП /детска церебрална парализа/ и други сходни неврологични нарушения, аутизъм, както и мястото на кинезитерапията при деца със сензорни дефицити. Треньор по таекуондо.

Образование

 • Магистър по „Спорт и сигурност“ – НСА „Васил Левски“ - София
 • Бакалавър Кинезитерапевт - НСА „Васил Левски“ - София
 • Бакалавър Учител по физическо възпитание - НСА „Васил Левски“ - София

Сертификати

 • Pyramid educational consultants, Functional ABA: Pyramid Approach to Education Basic Training, Skopje, Macedonia
 • Picture Exchange Communication System (PECS) level 1 Training Skopje, Macedonia

Допълнителни квалификации

 • „Introduction to Neurodevelopmеntal Treatment (NDT) and Sensory Integration (SI) Therapies for the child with Multiple Special Needs, 22 Contact Hours
 • Universite Libre de Bruxelles ULB Belgium, съвместно с НСА „В. Левски”, София
 • Българска асоциация на кинезитерапевтите и рехабилитаторите, съвместно с НСА „В. Левски”, София - Мануална терапия и масаж по Terrier –ІІ, мекотъканна мобилизация на лумбосакрална област и долен крайник І. мекотъканна мобилизация на лумбална, цервикална и торакална област - курс на обучение – теория и практика
 • Българска асоциация на кинезитерапевтите и рехабилитаторите, съвместно с НСА „В. Левски”, София „Мануална мобилизация по Brian Mulligan`s concept“ – курс на обучение – теория и практика

Публикации

 • МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“ - Варна, 2014г. - Екип на Фондация „Карин дом“ /в съавторство/
 • „Наръчник в помощ на учителите от масови детски градини“ – издаден по проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“, Варна 2015год. /в съавторство/

Членства

 • „Асоциацията на Физиотерапевтите“ в Кипър