За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Продължава проектът на Карин дом за професионална реализация на родители на деца с увреждания

28 март 2018

За да изгради действащ социален механизъм за подобряване достъпа до пазара на труда на родителите на деца с увреждания, Карин дом стартира проекта  “Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация”.

По проекта родителите се включиха в обучения за повишаване или придобиване на нова професионална квалификация в следните направления: Обучение по професия „Организатор интернет приложения“, Обучение по професия „Сътрудник Социални дейности“ и английски език.

Обучението по професия „Сътрудник Социални дейности“ се провежда от обучителния екип на Карин дом, а партньорът ни Еврокик консулт ЕООД реализира обученията по професия “Организатор интернет приложения”. Също така родителите се включиха в курс по английски език и мотивационни срещи, провеждани от психолог на Карин дом.

Едно от големите предимства на проекта е и че за децата на родителите, които се включиха в обучителните програми, Карин дом предоставя терапевтични занимания. След оценка на потребностите на всяко дете от екип специалисти, то беше включено в различни дейности, според нуждите и спецификата на състоянието му.

Нашите терапевти – логопед, психолог, рехабилитатор, музикотерапевт – работят и индивидуално с част от децата. Други деца са включени в групови занимания, водени от педагог, трудотерапевт или психолог в посока развиване на ежедневните и социални умения. На всяко дете екипът ни изготви индивидуален план с конкретни цели и задачи, обсъдени и съгласувани с родителите.

Работата с децата, обхванати от проекта е насочена към преодоляване на отчетените дефицити, подобряване на комуникацията, концентрацията на внимание, натрупване на адаптивни умения, развиване на познавателните и социални умения. Основната цел е подготовката и по-лесната адаптация към изискванията в детската градина и по-лесното включване на децата заедно с техните връстници.

Това е едно допълнително облекчение за родителите, за да могат те по-спокойно да се обучават, а децата им да получат квалифицирана подкрепа от специалистите на Карин дом

За да улесним бъдещата реализация на родителите на деца със специални потребности, създадохме и комуникационна система за връзка между работодатели и родители. В Платформата могат да се регистрират всички родители на деца със специални потребностите. Регистрацията става бързо и лесно оттук: www.rabota.karindom.org.

 

Проектът “Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация” на Карин дом се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейски социален фонд.

Снимка: Карин дом

logo-bg-color

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни