За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Безплатна професионална квалификация по специалност “Eлектронна търговия”

5 декември 2017

Карин дом – Варна предоставя възможност на родители, които отглеждат дете с увреждане на възраст от 0 до 18 години, да се включат в безплатна професионална квалификация по професия “Организатор Интернет приложения”, специалност “Eлектронна търговия”.

“Електронна търговия” e специалност за всеки, който иска да работи дистанционно, да създава електронни съдържания, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия, за всеки, който се интересува от създаването на интернет приложения, технологии, работа със специализирани софтуерни продукти, генериране на идеи и нестандартни решения.

Електронният бизнес навлиза успешно през последните години у нас в отговор на бързоразвиващите се информационни технологии, с което нараства и необходимостта от адекватното обучени специалисти.

В отговор на съвременните тенденции, Карин Дом дава възможност за безплатно обучение на неактивни/неработещи, неучащи, нерегистрирани за търсене на работа/ родители на деца със специални потребности от 0 до 18 г.

Обучението ще продължи 9 месеца с последователно изучаване на основите на електронния бизнес, икономика, предприемачество, интернет маркетинг, бизнес комуникации, електронна търговия, преминаване през статистика, счетоводство, организация на търговските разплащания, програмиране и ползване на Интернет и уеб-технологии, база данни. Всяка тема е представена с превес на практическите занятия с цел въвличане в реална бизнес среда с множество казуси, примери и наблюдения.

След преминаването на държавен изпит, родителите ще получат свидетелство за професионална квалификация за придобита ТРЕТА степен, издадено от МОН. Придобитата квалификация ще им даде правото да работят в широк кръг от компании, във фирми и организации от различни сфери с разнообразен предмет на дейност.

За да улесним бъдещата реализация на родителите на деца със специални потребности, създадохме и единната-комуникационна система за връзка между работодатели и родители. В Платформата може да се регистрирате бързо и лесно оттук: www.rabota.karindom.org

Включете се в обучението още сега като се свържете с Карин дом на тел. телефон: 052 / 302 518 или на имейл: vtincheva@karindom.org – Веселина Тинчева. 

Повече за другите обучения, предоставяни по проекта можете да научите ОТТУК. Партньор по проекта е Еврокик консулт ЕООД, който ще реализира обученията по професия “Организатор интернет приложения” и английски език.

Проектът “Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация” на Карин дом се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейски социален фонд.

Снимка:www.businessdayghana.com

logo-bg-color

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни