За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Днес отбелязваме Международния ден на хората със Синдром на Даун

21 март 2018

Днес е 21 март отбелязваме Международния ден на хората със Синдром на Даун. Но какво всъщност знаем за Синдрома, доколко го познаваме и приемаме в живота си? Именно днес имахме удоволствието да се запознаем с група медицински сестри от детска ясла „Мечо пух“, Варна. Поводът беше обучението на Карин дом „Акценти при обучението на деца със СОП“ и в края на една от лекциите те споделиха част от трудностите, които срещат в своята работа.

Трудно ли се работи с група от около 25 деца, в която има и дете със специални образователни потребности?

Масово групите са от по 20-25 деца, но това само по себе си не е проблем. Детската ясла е открита преди 4,5г. и за този период в работата си сме се сблъсквали с няколко деца от аутистичен спектър. Истинската трудност за нас е липсата на информация за съответните състояния и как ние да подходим, когато в групата дойде ново дете със съответните дефицити. Много е страшно, когато дойде различно дете, а не знаем как да подходим… Ние имаме желание да работим, но не знаем как. До момента търсехме информация основно в интернет. В социалните мрежи има много групи на родители, чиито деца са с различни състояния и едни от най-ценните съвети сме намирали именно там. Също психолога и педагога на детската ясла ни консултират и насочват как да работим.

Виолета Илиева, директор на детска ясла „Мечо Пух“, гр. Варна

С какви очаквания дойдохте на това обучение на Карин дом?

Дойдохме в Карин дом с голямо желание, за да научим нещо ново и полезно, което да приложим в работата си, тъй като нашата подготовка е недостатъчна. Вярваме, че първите три години от живота на детето са от изключително значение за полагането на една добра основа, върху която в последствие учителите в детските градини и училища да надграждат…

Цветанка Чанкова, мед.сестра от детска ясла „Мечо Пух“, гр. Варна

Силно впечатление на всички обучаеми направи представянето на Силвена Христова от фондация „Живот със синдром на Даун“, която разказа трогателната история на своята дъщеричка Микаела, дете със синдром на Даун – за трудностите и успехите в яслата и детската градина. Много важна роля в работата с децата е те да бъдат обградени с обич и внимание към техните индивидуални потребности, без значение дали са с дефицити или не. Когато работим с деца и изхождаме от техните силни страни и умения, е в пъти по-лесно да надградим и развием областите, в които децата не са толкова силни и можещи. Тук ключов момент е и екипната работа – както между самите специалисти, които работят с детето, така и между екипа в детската ясла или градина и разбира се най-важните хора в живота на детето – неговото семейство.

Щастливи сме, че след обучението участниците споделиха, че се чувстват много по-спокойни и уверени занапред в работата си. Впечатлени са от нови и креативни методи, които никъде досега не са им били споделяни, а от снимките и клипчетата са видели модели на работа, които са адекватни, както за деца със специални потребности, така и за деца в норма.

Надяваме се, че силната им мотивация ще им помогне да приложат новите знания на практика – да променят средата и материалите, последователността и типовете занятия и допълващи методи на комуникация с децата. Целта на тези обучения е и именно в това да се постигат по-добри резултати, децата да бъдат по-щастливи и включването на децата със СОП да става все по-лесно. Всеобщото мнение на групата е че има необходимост от повече такива обучения за специалисти от различните нива на образователната система.

„За два дни тук научихме толкова, колкото години академични знания не могат да покрият… Това е големият плюс на практиката!“

Йорданка Иванова, мед.сестра от детска ясла „Мечо Пух“, гр. Варна

В крайна сметка всички ние сме хора и всеки има своите силни и слаби страни, личните предимства и недостатъци, умения и таланти, както и неща, в които не е толкова добър по една или друга причина или просто понеже не представляват интерес за него… нека не подхождаме предубедено към децата. Нека им даваме възможност да опитват и изследват своите възможности, подхождайте с позитивна нагласа и щипка любов.

Снимка: Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни