За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Включете се в безплатно обучение по професия „Сътрудник социални дейности“ – професия за хора, отдадени на другите

20 ноември 2017

Карин дом – Варна предоставя възможност на безработни родители, които отглеждат дете с увреждане на възраст от 0 до 18 години, да се включат в безплатна професионална квалификация по специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“. По време на 10 месечното си обучение родителите ще усвоят професията „Сътрудник социални дейности“.

След преминаването на държавен изпит, родителите ще получат Свидетелство за професионална квалификация, образец на МОН. Придобитата квалификация ще им даде правото да работят по професията в държавни институции и неправителствени организации, предоставящи социални услуги и консултиране.

Професията е подходяща за хора, които имат желание да помагат. Родителите на деца със специални нужди имат опит в това да отглеждат дете, което има някакви затруднения. Те намират начини да се справят с трудностите и предизвикателствата. Много често те биха помогнали като споделят опита си с други родители. Това е много важна част от подготовката по професията, а в този процес ще усвоят и ново знание за подкрепа на децата със специални нужди, възрастните с увреждания и техните семейства.

За да улесним бъдещата реализация на родителите на деца със специални потребности, създадохме и единната-комуникационна система за връзка между работодатели и родители. В Платформата може да се регистрирате оттук: www.rabota.karindom.org.

Обучението по професията „Сътрудник социални дейности“ включва дисциплини от хуманитарни и социални науки – психология, педагогика, социология, право, медицина, икономика, философия и др.

Завършилите обучението по Професия „Сътрудник социални дейности“ ще имат:

– познания и широк поглед към нуждите и потребностите на децата и възрастните с различни затруднения;
– знания как се идентифицират, консултират и насочват децата и семействата към подходящи ресурси в общността;
– познания как се изграждат отношения на доверие с потребителите на социални услуги,
– умения за прилагане на принципите в социалната работа – емпатия, конфиденциалност, приемане на другия, уважение и зачитане на достойнството, неосъждащо поведение – водещи принципи в работата на социалния работник;
– знания как да подпомагат хората да изградят компетентности и умения за самостоятелно справяне в ежедневието и взимане на решения по отношение на децата и другите членове на семейството;
– мотивация за личностно развитие.

Освен това обучението по професия „Сътрудник социални дейности“ ще разшири познанията им в сферата на законодателството, в социалните аспекти на здравето и болестта като състояния, в педагогическите подходи и психологическите теории. Родителите ще развият умения да помагат не само на своето дете, но и на други деца и семейства.

Социалните работници са толерантни, могат да слушат активно, търсят и използват силните страни и ресурсите на децата и техните семейства… Социалните работници са агенти на промяната в живота на хората и групите, които подпомагат. Социалната работа като професионална дейност се стреми да подобри човешкото благополучие, да подпомогне удовлетворяването на основните човешки потребности на всички хора. Разбира се, с особено внимание към хората, които са в затруднение – бедност, заболяване, нетрудоспособност, хора в изолирани общности и др.

Включете се в обучението още сега като се свържете с Карин дом

на тел. телефон: 052 / 302 518 или на имейл: vtincheva@karindom.org – Веселина Тинчева.

Повече за другите обучения, предоставяни по проекта можете да научите ОТТУК

Проектът “Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация” на Карин дом се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейски социален фонд.

 

logo-bg-color

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни