За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Международен експерт в областта на ранната детска интервенция бе на работна среща във Варна

5 април 2018

На 27 и 28 март г-жа Емили Варгас-Барон –  директор на института RISE, Вашингтон и експерт в областта на ранната детска интервенция посети град Варна и участва в поредица от срещи в Община Варна и Карин дом, със специалисти и родители. Визитата й е част от по-мащабна обиколка, която включва София, Варна и Русе и цели запознаване с действащите политики и възможностите за развитие пред програмите за ранно детско развитие и ранната интервенция в частност.

Посещението е по инициатива на Национална мрежа за децата, на която Карин дом партнира по проект за единна и устойчива система за ранна интервенция. Целта е провеждане на обща застъпническа и комуникационна стратегия, свързана с политиките и правната регулация на ранната интервенция в страната.

На дискусията на 27.03, организирана от Община Варна, съвместно с неправителствената организация „Национална мрежа за децата“ и Карин дом, присъстваха акушерки, здравни работници и медиатори, представители на СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов“, на Медицинския университет, на общинските дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ към Община Варна.

„Работата с децата следва да бъде интердисциплинарна и да включва всички сектори. От изключителна важност е тя да бъде добре координирана и подпомагана от една обща администрация. Варна е толкова успешна, именно защото имате подкрепата на Общината, за да си вършите работата!“- сподели възгледите си относно програмите за подпомагане на ранното детско развитие госпожа Барон.

Емили Варгас-Барон говори за защита на правата на детето и работа във всички нива на образованието: „Много е важно всички екипи и всички хора, които се грижат за децата да си взаимодействат, за да бъдат ефективни. Тук включваме НПО сектора, фондациите, църковните организации и университетите. Трябва да се разработи план за обучение на специалисти за ранна интервенция. Необходими са повече специалисти, които да работят и да провеждат тези услуги в естествената среда на детето. А в случаите, когато детето е в детска градина или ясла, трябва да бъдат ангажирани освен родителите, но и персоналът, който ежедневно работи с детето. Ранната интервенция има най-добри резултати, когато се работи с детето в естествената му среда, в домашни условия за изграждане на определени навици и умения посредством ежедневни дейности. По този начин 7 от 10 деца излизат от програмата и нямат нужда от допълнителни услуги, защото са настигнали връстниците си!“ – каза още г-жа Барон.

Специалистите по ранна интервенция следва да осъществяват посещения в детските заведения (ясли и детски градини), както и в домовете, където работят с децата и обучават родителите и персонала, който полага грижи за детето. Обследват силните страни и особеностите на децата, определят очакванията си и работят от нивото, в което детето се намира към момента.

На срещата в Община Варна, г-жа Барон наблегна на експертизата на специалистите от Карин дом и даде насоки за разработването на Национален стратегически план, обхващащ различните сектори. Правилата и процедурите, които тепърва ще се разработват ще са на базата на опита на работещите във Варна, Русе и София и именно нашата работа ще даде основата за общите правила, обучения за специалистите, разработването на бюджет, организационната структура и супервизия за надеждност и качество на цялата система.

По време на посещението си в Карин дом, Емили Барон изказа искреното си възхищение от отдадеността, с която екипът ни работи! Представи модел, по който работят колегите в Грузия и даде ценни насоки на екипа ни. Срещата с родителите също премина много емоционално. Те споделиха своя опит в програмата и изказаха голямата си благодарност към специалистите, които работят с децата им и получиха подкрепа и окуражаване от г-жа Барон, която и занапред ще работи за изграждане на устойчиви политики за ранно детско развитие у нас!

 

Снимка: Национална мрежа за децата

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни